Tvarumas

„Compensa Life“ priklauso įmonių grupei „Vienna Insurance Group“ (toliau - VIG grupė), kuri itin rūpinasi aplinkos apsaugos ir tvarumo klausimais. 

VIG grupė strategine veikla tvarumo srityje ėmė rūpintis  dar 2016 m. Visa VIG grupės ūkinė–komercinė veikla yra grindžiama penkiais strateginiais prioritetais: pagrindinė veikla, atsakomybė už produktus ir klientus, rūpinimasis darbuotojais, dalyvavimas socialinėje veikloje ir socialinė plėtra bei aplinkos apsaugos aspektai.

Siekdama didinti tvarumą, kuris yra neatsiejama verslo modelio dalis, bei skatinti išteklių taupymą ir veiklos našumą, VIG patronuojančioji įmonė parengė tvarumo programą „VIG 25“.

„Compensa Life“ siekia pagrindinio VIG grupės veiklos tikslo – apsaugoti tai, kas svarbu, bei vykdo tvarumo programą „VIG 25“, įtraukdama šiuos aspektus į šią Politiką, jų pagrindu priimdama visus savo verslo sprendimus ir atsižvelgdama į juos savo kasdienėje veikloje.

TIKSLAS

Bendrovė stengiasi prisidėti siekiant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų. Dėl to „Compensa Life“ yra parengusi ir visoje savo veikloje bei procesuose naudoja Aplinkos apsaugos valdymo sistemą. Nuoseklų bendrovės rūpinimasi tvarumu įtvirtino gautas ISO 14001 standartą atitinkantis sertifikatas, leidžiantis stebėti „Compensa Life“ poveikį aplinkai ir vertinti naudojamos Aplinkos apsaugos valdymo sistemos efektyvumą.

Norėdama tvarumui toliau užtikrinti pakankamai daug dėmesio, Valdyba rūpinasi, kad Politika būtų nuolat atnaujinama ir atitiktų galiojančius teisės aktų standartus ir VIG grupės tikslus.

Bendrovės „Compensa Life“ Tvarumo politiką sudaro 3 pagrindinės dalys, atspindinčios 3 pagrindines Bendrovės veiklos kryptis tvarumo srityje: aplinkos apsauga, socialinė atsakomybė ir klientai.

 

Bendrovės „Compensa Life“ trys pagrindinės Tvarumo politikos dalys

APLINKOS APSAUGOS ASPEKTAI

Investicijos. Kad VIG grupės Klimato kaitos strategija būtų veiksminga, atsižvelgiama į aplinkos apsaugos, socialinius, politinius ir žmogaus teisių aspektus. 2023 m. Investicijų rizikos strategijoje numatyta, kad negalime investuoti į uždraustus ginklus, o iki 2025 m. įstatymų reikalavimų neatitinkančias savo investicijas turime sumažinti 50 proc. Bendrovės veikla. „Compensa Life“ nori patobulinti ir sujungti visus Bendrovės skaitmeninius ir automatizuotus procesus, kad jie taptų našesni ir mažiau kenksmingi aplinkai (pavyzdžiui, skaitmeninės pardavimo sistemos, savitarnos svetainės, mobiliosios programėlės, robotizuotos procesų automatikos sąsajos, galimybė dirbti nuotoliniu būdu ir internete rengiami susitikimai padeda sutaupyti laiko ir sumažinti taršą). Tarša ir atliekos. Darbo vietoje rūšiuojamos šiukšlės ir tinkamai utilizuojamos elektronikos atliekos, darbuotojai raginami atiduoti perdirbti kaip galima daugiau šiukšlių. Siekdama sumažinti skaitmeninę taršą, „Compensa Life“ kiekvienais metais organizuoja skaitmeninio valymosi akcijas, o susitikimus verslo klausimais stengiasi organizuoti ne biure, o internetu.

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Įmonės valdymas. Įmonės valdymas – viena iš pagrindinių bendrovės „Compensa Life“ strategijos dalių ir Bendrovė vadovaujasi įstatymais ir kitais teisės aktais, su visais suinteresuotaisiais asmenimis ir investuotojais elgiasi lygiai, netoleruoja korupcijos, laikosi aukštų etikos standartų, į savo rizikos valdymo sistemą įtraukia ir ESG riziką. Rizikos valdymo sistema. Tvarumo rizikos valdymas yra neatsiejama bendrovės „Compensa Life“ bendrojo rizikos valdymo proceso dalis. Ši rizika reguliariai stebima, yra nustatyta atitinkamų priemonių sistema jai švelninti. Žmogaus ir darbuotojų teisės. „Compensa Life“ bendrovė prisiima socialinę atsakomybę ir gerbia visuotinai pripažintus tarptautinius žmogaus teisių principus, įskaitant Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą, Jungtinių Tautų pilietinių ir politinių teisių paktą. Bendrovės „Compensa Life“ darbo aplinka pasižymi įvairove, pagarba ir dėmesingumu, o diskriminacija ar priekabiavimas darbo vietoje netoleruojami. Darbuotojai. „Compensa Life“ bendrovė deda visas pastangas, kad jos darbuotojai būtų saugūs, sveiki, o Bendrovėje puoselėjama kultūra būtų grindžiama įvairovės ir integracijos principais. Socialinė veikla. „Compensa Life“ – neatsiejama visuomenės dalis ir skatina savo bendruomenę dalyvauti socialiai naudingoje veikloje. Finansinis ir bendrojo pobūdžio išprusimas. „Compensa Life“ vaidina svarbų vaidmenį Baltijos šalių draudimo sektoriuje ir reguliariai organizuoja visuomenei skirtus finansinio raštingumo mokymus, kad padėtų gyventojams geriau suprasti šios srities riziką ir naudojamas apsaugos priemones.

KLIENTAI

„Compensa Life“ siūlo platų draudimo produktų ir paslaugų asortimentą, kad patenkintų klientų poreikius. Norėdama šiame skaitmeniniame pasaulyje būti kuo lankstesnė ir klientus aptarnauti kuo efektyviau, Bendrovė daug dėmesio skiria skaitmeninei transformacijai, apimančiai prašymų nagrinėjimo, žalų sureguliavimo, skaitmeninio dokumentų pasirašymo, sutarčių pasirašymo internetu, draudimo sutarčių tvarkymo procesus.

Jeigu norite daugiau sužinoti apie tai, kaip rūpinamės tvarumu, prašome susipažinti su visa mūsų Tvarumo politikos versija, kurią galima rasti čia: Bendrovės „Compensa Life“ Tvarumo politika.

 

Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris visiems klausimams
Išsiųskite užklausą – susisieksime
Compensa Life aptarnavimo padaliniai