Skundų nagrinėjimo tvarka


Skundai Compena Life

Jei nesutinkate su „Compensa Life“ priimtu sprendimu dėl Jūsų prašymo ar užklausos arba esate nepatenkintas „Compensa Life“ teikiamomis paslaugomis, galite kreiptis į mus su skundu.

Kaip pateikti skundą?

Užpildykite mūsų skundo formą ir, pateikite ją mums vienu iš šių būdu:

  • E-life savitarnoje (naudojantis šiuo būdu skundą kol kas galite teikti tik dėl gyvybės ir „Oncodrop“ draudimo produktų) ir joje, pasirinkus skiltį „Siųsti pranešimą“, pateikti užpildytą formą kaip priedą prie pranešimo;
  • Elektroniniu paštu: info@compensalife.lt;
  • Paštu adresu: Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas, Ukmergės g. 280, LT-06115 Vilnius, Lietuva;
  • Atvykus į bet kurį Jums patogų  „Compensa Life“ klientų aptarnavimo padalinį arba per savo Draudimo tarpininką pateikti skundą raštu.

Kas privaloma teikiant skundą?

Kai skundą mums teikiate elektroninio ryšio priemonėmis, siunčiate paštu arba užpildote Skundo formą bet kuriame klientų aptarnavimo padalinyje – jis turi būti pateiktas:

  1. užpildžius visą informaciją pagal pateiktus nurodymus mūsų Skundo formoje, kurią galite rasti čia;
  2. pridėjus skunde aprašytą situaciją patvirtinančius dokumentus;
  3. pasirašius skundą elektroniniu Lietuvoje sertifikuotu parašu arba fiziniu parašu.

Per kiek laiko galite pateikti skundą?

Skundą turite pateikti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojote apie savo teisių ir (ar) teisėtų interesų pažeidimą. Jei praėjo daugiau negu 3 mėnesiai, mums vis tiek svarbi Jūsų nuomonė.

Per kiek laiko išnagrinėsime Jūsų skundą ir gausite atsakymą?

Į gautą skundą Jums atsakysime per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo jo gavimo. Sprendimą ir atsakymą dėl skundo pateiksime Jums raštu tokiu pačiu būdu, kaip ir buvo gautas skundas arba būdu, kurio Jūs paprašysite pačiame skunde. 

Išskirtiniais atvejais skundo nagrinėjimas gali užtrukti ilgiau, tačiau tokiais atvejais visada informuosime Jus apie patikslintą atsakymo terminą ir skundo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

Visus Jūsų skundus „Compensa Life“ nagrinėjame neatlygintinai.

Kur galite kreiptis, jei mūsų pateiktas atsakymas į skundą Jūsų netenkina? (Kreipimasis į Lietuvos Banką)

Jeigu mūsų atsakymas į skundą Jūsų netenkins, per 1 (vienerius) metus po kreipimosi į „Compensa Life“ Jūs turite teisę kreiptis su skundu į finansų rinkos dalyvių priežiūros instituciją  – Lietuvos banką

Veiksmai, kurių turite imtis, siekdami išspręsti kilusį nesutarimą:

1 žingsnis. Prieš kreipdamasis į Lietuvos banką, turite raštu kreiptis į mus ne vėliau kaip per 3 mėnesius, nuo tos dienos, kai sužinote apie savo teisių pažeidimą. Atsakymą Jums pateiksime per 15 darbo dienų (arba iki 35 darbo dienų pratęstą terminą).

2 žingsnis. Jei mūsų atsakymas Jūsų netenkina arba per numatytą terminą atsakymo negavote, turite teisę per vienerius metus po kreipimosi į mus dėl ginčo nagrinėjimo kreiptis į Lietuvos banką.

3 žingsnis. Lietuvos bankas per 90 dienų priima vieną iš rekomendacinių sprendimų: Jūsų reikalavimą patenkinti, patenkinti iš dalies arba atmesti. Net ir Lietuvos bankui priėmus sprendimą, ginčo šalys išsaugo teisę kreiptis į teismą.

Informaciją apie vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo tvarką Lietuvos Banke rasite čia

Kiek laiko saugome su Jūsų skundu susijusius dokumentus?

Jūsų skundą, atsakymą į jį bei kitą, tiesiogiai su skundu susijusią informaciją, saugome „Compensa Life“ vidaus dokumentuose nustatyta tvarka bei terminais.

Skundo nagrinėjimo metu mums pateiktus bei su skundu susijusius Jūsų asmens duomenis ir kitą informaciją naudojame laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos ir vadovaujantis mūsų Privatumo politika.

Ką daryti, jei Jums reikia pagalbos ar norite pasitarti dėl skundo pateikimo?

Jei Jums kyla klausimų arba tiesiog norite pasitarti prieš teikdami skundą, kviečiame skambinti mums trumpuoju telefono numeriu +370 5 250 4000 arba tiesiogiai kreiptis į savo Draudimo tarpininką.

Kokia yra „Compensa Life“ klientų skundų nagrinėjimo ir atsakymo į juos teikimo tvarka?

Išsamią „Compensa Life“ klientų skundų nagrinėjimo ir atsakymo teikimo tvarką rasite čia.

Dėl kilusių ginčų su draudiku, vartotojai turi teisę kreiptis į Lietuvos banko Priežiūros tarnybą.
Daugiau informacijos rasite čia.

Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris visiems klausimams
Išsiųskite užklausą – susisieksime
Compensa Life aptarnavimo padaliniai