„OncoDrop“ klientams

Draudimo išmokos išmokėjimo tvarka apsidraudusiems draudimu nuo vėžinių susirgimų ,,OncoDrop”

Apdraustasis, draudėjas arba apdraustojo įgalioti asmenys privalo per 30 dienų informuoti draudiką apie vėžinio susirgimo diagnozavimą apdraustajam ir:

  • užpildyti draudiko nustatytos formos elektroninį prašymą draudimo išmokai gauti;
  • pridėti dokumentus iš sveikatos priežiūros įstaigos su patvirtinta diagnoze, anamnezės, tyrimų ir paskirto gydymo aprašymu, iš kurių būtų galima nustatyti ar diagnozė tiksliai atitinka Specialiose draudimo sąlygose nurodytus Vėžinio susirgimo diganozavimo kriterijus;
  • jei  kreipiamasi dėl Papildomo apdraustojo susirgimo – pridėti  dokumentus, patvirtinančius Papildomo apdraustojo statusą (gimimo liudijimą);
  • kitus papildomus dokumentus ar informaciją, galimai reikalingą Draudžiamojo įvykio tyrimui ar Draudimo išmokos išmokėjimui (jei draudiko buvo pareikalauta);
  • asmens, turinčio teisę į Draudimo išmoką, asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus bei apdraustojo / naudos gavėjo banko sąskaitos numerį.

Visas išlaidas, susijusias su aukščiau išvardintų dokumentų bei reikalingos informacijos gavimu apmoka į draudimo išmoką pretenduojantys asmenys.

Draudikas gali pareikalauti papildomos informacijos, reikalingos draudimo išmokai nustatyti.

Draudimo išmoka sumokama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudiminio įvykio faktą ir jo aplinkybes.

Jei naudos gavėjas mirė, draudimo išmoka sumokama fiziniam arba juridiniam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jei pateikus prašymą draudimo išmokai gauti nebuvo pateiktas apdraustojo / naudos gavėjo sąskaitos numeris, tuomet papildomai reikia pateikti užpildytą prašymą išmokėti draudimo išmoką.

Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris visiems klausimams
Išsiųskite užklausą – susisieksime
Compensa Life aptarnavimo padaliniai