Investicinis gyvybės draudimas Investicinis gyvybės draudimas

Investicinis gyvybės draudimas

Kam skirtas?

Siekiantiems užsitikrinti finansinį stabilumą, įgyvendinti ateities tikslus ir svajones Siekiantiems užsitikrinti finansinį stabilumą, įgyvendinti ateities tikslus ir svajones
Norintiems sukaupti lėšų vaikų ateičiai Norintiems sukaupti lėšų vaikų ateičiai
Ketinantiems finansiškai apsaugoti save ir šeimos narius nuo netikėtų įvykių pasekmių Ketinantiems finansiškai apsaugoti save ir šeimos narius nuo netikėtų įvykių pasekmių

Kokie privalumai?


Ilgalaikis investavimas
Ilgalaikis investavimas

Reguliariai ir ilgesnį laiką kaupti verta. Investuojant ilgainiui Jūsų pinigai ims uždirbti, kaupiamo kapitalo vertė augs ir tikėtina grąža bus didesnė nei garantuotų palūkanų draudimo atveju.

Jūsų investavimo planas
Jūsų investavimo planas

Rinkdamiesi iš mūsų siūlomų 15 investavimo krypčių sąrašo, galėsite susidaryti tokį investavimo planą, kokio pageidaujate ir patys valdysite savo investicijas, o kryptis nemokamai keisti galėsite 4 kartus per metus.

Papildomi draudimai
Papildomi draudimai

Apsidrausdami viena investicinio draudimo sutartimi, šalia pageidaujamos pagrindinės gyvybės draudimo apsaugos, ne tik sau, bet ir savo šeimos nariams galėsite pasirinkti papildomo draudimo apsaugas.

GPM lengvata
GPM lengvata

Mokėdami įmokas į investicinio draudimo sutartis, galėsite pasinaudoti pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnį Jums suteikiama gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvata.

Kokie privalumai?

Ką apdraudžiame?

Asmenis, kurie nori patys pasirinkti kokios grąžos siekti ir kokią su investavimu susijusią riziką prisiimti Asmenis, kurie nori patys pasirinkti kokios grąžos siekti ir kokią su investavimu susijusią riziką prisiimti
Asmenis, kurie supranta ir vertina ilgalaikio investavimo naudą Asmenis, kurie supranta ir vertina ilgalaikio investavimo naudą
Asmenis, kurie nori užsitikrinti finansinį saugumą sau ir šeimos nariams nelaimės atveju Asmenis, kurie nori užsitikrinti finansinį saugumą sau ir šeimos nariams nelaimės atveju

Papildomos draudimo paslaugos

Rinkdamiesi pagrindinį gyvybės draudimą, galite įsigyti papildomas draudimo paslaugas:

Kritinių ligų

Kritinių ligų

Apsidraudę papildomu kritinių ligų draudimu, diagnozavus vieną iš žemiau išvardintų ligų, gausite vienkartinę išmoką, lygią šio papildomo draudimo sumai. Jūsų pasirinkimui siūlome kelis šio papildomo draudimo variantus pagal skirtingus kritinių ligų sąrašus. Draudimo apsauga įsigalioja praėjus 3 mėnesiams nuo papildomo kritinių ligų draudimo pradžios. Vienam iš tėvų apsidraudus išplėstiniu ligų sąrašu, gali būti apdraudžiami už tą pačią kainą šeimoje gimę ir / ar  įvaikinti du nepilnamečiai vaikai. 

Kritinės ligos pagal pagrindinį kritinių ligų sąrašą (taikomas, kai apdraustasis yra 18–65 metų):

 • Miokardo infarktas;
 • Smegenų infarktas(insultas);
 • Vėžys;
 • Inkstų funkcijos nepakankamumas;
 • Vidaus organų transplantacija;
 • Vainikinių širdies kraujagyslių šuntavimo operacija;
 • Širdies vožtuvų protezavimas;
 • Galūnių netekimas, galūnių funkcijos netekimas;
 • Trečiojo laipsnio nudegimas;
 • Aklumas;
 • Išsėtinė sklerozė.

Kritinės ligos pagal išplėstinį kritinių ligų sąrašą (taikomas, kai apdraustasis yra 18–65 metų):

 • Miokardo infarktas;
 • Smegenų infarktas (insultas);
 • Vėžys;
 • Inkstų funkcijos nepakankamumas;
 • Vidaus organų transplantacija;
 • Vainikinių širdies kraujagyslių šuntavimo operacija;
 • Širdies vožtuvų protezavimas;
 • Galūnių netekimas, galūnių funkcijos netekimas;
 • Trečiojo laipsnio nudegimai;
 • Aklumas;
 • Išsėtinė sklerozė;
 • Aortos operacija;
 • Alzheimerio liga;
 • Gerybinis galvos smegenų auglys;
 • Koma;
 • Kurtumas;
 • Kalbos netekimas;
 • Parkinsono liga;
 • Virusinis encefalitas; 
 • Darbe įgyta ŽIV infekcija;
 • Sunkus Sepsis;
 • Infekcinis endokarditas;
 • Sunki Krono liga;
 • Kardiomiopatija;
 • Bakterinis meningitas;
 • Sunki galvos trauma;
 • Pirminė plaučių arterinė hipertenzija;
 • Stabligė;
 • Kroicfeldo-Jakobo liga;
 • Raumenų distrofija;
 • Raudonoji vilkligė;
 • Galvos smegenų abcesas;
 • Pasiutligė;
 • Motorinių neuronų liga;
 • Sunki kepenų liga;
 • Dujinė gangrena;
 • Aplastinė anemija;
 • Neuroboreliozė;
 • Sunki plaučių liga;
 • Sisteminė sklerodermija;
 • Vegetacinė būklė.

Kritinės ligos pagal kritinių ligų sąrašą vaikams (taikomas, kai apdraustasis yra  1 mėnesio – 18 metų):

 • Vėžys;
 • Virusinis encefalitas;
 • Bakterinis meningitas;
 • Nuo insulino priklausomas cukrinis diabetas;
 • Aklumas;
 • Kurtumas;
 • Koma;
 • Gerybinis galvos smegenų auglys;
 • Galūnių netekimas, paralyžius (galūnių funkcijos netekimas);
 • Vidaus organų transplantacija;
 • Inkstų funkcijos nepakankamumas;
 • Aplastinė anemija;
 • Galvos smegenų abscesas;
 • Sunki galvos trauma;
 • Neuroboreliozė;
 • Sunkus sepsis;
 • Motorinių neuronų liga;
 • Sunki kepenų liga;
 • Trečio laipsnio nudegimai;
 • Poliomielitas;
 • Pasiutligė;
 • Stabligė.

Mirties dėl nelaimingo atsitikimo

Mirties dėl nelaimingo atsitikimo

Pasirūpinkite, kad netikėtas įvykis neapsunkintų Jūsų šeimos finansinio stabilumo. Apsidrausdami, šalia pagrindinės gyvybės draudimo apsaugos, galite pasirinkti ir šią papildomą mirties dėl nelaimingo atsitikimo draudimo apsaugą. Draudžiamojo įvykio atveju mirties dėl nelaimingo atsitikimo draudimo suma ir gyvybės draudimo suma bus išmokamos Jūsų paskirtiems ir draudimo sutartyje nurodytiems naudos gavėjams.

Svarbi informacija apie papildomą mirties dėl nelaimingo atsitikimo draudimą:

 • Draudžiamasis įvykis yra nelaimingas atsitikimas, dėl kurio apdraustąjį ištinka mirtis
 • Draudimo suma mokama vieną kartą
 • Draudimo nuo mirties dėl nelaimingo atsitikimo suma negali viršyti gyvybės draudimo sumos
 • Jei apdraustojo mirtį nulėmė nelaimingas atsitikimas, naudos gavėjams bus išmokėta mirties dėl nelaimingo atsitikimo draudimo suma ir gyvybės draudimo suma

Traumos dėl nelaimingo atsitikimo

Traumos dėl nelaimingo atsitikimo

Įsigijus papildomą draudimą nuo traumos dėl nelaimingo atsitikimo, draudžiamojo įvykio atveju Jūs gausite išmoką, kurios dydis priklausys nuo traumos sunkumo. Draudimo išmoka bus lygi tam tikrai draudimo sumos procentinei daliai. Draudžiamasis įvykis yra apdraustojo kūno sužalojimas dėl nelaimingo atsitikimo.

Neįgalumo dėl nelaimingo atsitikimo

Neįgalumo dėl nelaimingo atsitikimo

Traumų nutinka tiek lengvų, tiek sunkesnių, tačiau kai kurių traumų padariniai gali išlikti visą gyvenimą. Tokiu metu mažiausiai norisi galvoti apie finansinę naštą. Siūlome pasinaudoti mūsų teikiamu papildomu neįgalumo dėl nelaimingo atsitikimo draudimu. Įvykus draudžiamajam įvykiui draudimo sutarties galiojimo metu ir konstatavus pastovų neįgalumą, gautumėte vienkartinę draudimo išmoką, kuri priklausytų nuo neįgalumo sunkumo laipsnio ir būtų lygi tam tikrai draudimo sumos procentinei daliai. Draudžiamasis įvykis yra apdraustojo kūno sužalojimas dėl nelaimingo atsitikimo, jeigu sužalojimo pasekmė yra pastovus apdraustojo neįgalumas.

Visiško ir nuolatinio darbingumo praradimo

Visiško ir nuolatinio darbingumo praradimo

Jei dėl traumos ar ligos visiškai prarasite darbingumą (75 proc. arba didesnį), tuomet gausite vienkartinę išmoką lygią šio papildomo draudimo sumai, kurią pasirinksite sudarydami sutartį. Draudimo apsauga galioja iki 65 metų.

Atkreipiame dėmesį kad:
 • Visa pateikta informacija apie investicinius produktus negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar raginimas sudaryti draudimo sutartį ir / ar pasirinkti konkrečias investavimo kryptis.
 • Visa investavimo rizika tenka Draudėjui: visos investicinės pajamos ar visas nuostolis, gauti investuojant lėšas pagal Draudėjo pasirinktas investavimo kryptis, atitinkamai keičia investicinių vienetų kainą, kuri gali tiek didėti, tiek mažėti.
 • Kiekvienas investicinis veiksmas yra susijęs su rizika, t.y. galimais nuostoliais ar nepateisintais lūkesčiais.
 • Ankstesnio laikotarpio investavimo rezultatai negarantuoja pajamų ateityje.
 • Ankstesnio laikotarpio investicijų vertės pokyčiai nebūtinai rodo būsimus vertės pokyčius.
 • Investavimas negarantuoja investuotų lėšų vertės išsaugojimo.

Draudėjas yra atsakingas už priimtus sprendimus, todėl prieš sudarydamas investicinio draudimo sutartį ar pasirinkdamas investavimo kryptis privalo:

 • išsamiai ir atsakingai susipažinti su taikytinomis draudimo taisyklėmis (Bendrosiomis draudimo sąlygomis, Specialiosiomis sąlygomis), taikomais Mokesčiais ar kitais atskaitymais (Kainynu), investavimo krypčių apžvalgomis, investicinio draudimo sutarčių administravimo tvarka bei kitomis draudimo sutarties sąlygomis;
 • įvertinti visą aukščiau nurodytą investavimo riziką, o esant poreikiui - konsultuotis su ekspertais.

Investicinio fondo valdytojas ir Draudikas nėra atsakingi už investavimo krypties investicinių vienetų vertės pokyčius. Draudikas siekia maksimaliai užtikrinti pateikiamos informacijos patikimumą, tačiau už informacijos, kurią parengė investicinio fondo valdytojas, išsamumą ir teisingumą, neatsako.

Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris visiems klausimams
Išsiųskite užklausą – susisieksime
Compensa Life aptarnavimo padaliniai