Pensinis draudimas su garantuotomis palūkanomis Pensinis draudimas su garantuotomis palūkanomis

Pensinis draudimas su garantuotomis palūkanomis

Kam skirtas?

Siekiantiems ateičiai kaupti maksimalią įmokų dalį nesirenkant gyvybės draudimo sumos Siekiantiems ateičiai kaupti maksimalią įmokų dalį nesirenkant gyvybės draudimo sumos
Norintiems kaupiant pasirinkti ir papildomus draudimus Norintiems kaupiant pasirinkti ir papildomus draudimus
Vertinantiems galimybę lanksčiai pasirinkti įmokų mokėjimo periodiškumą ir prireikus atsiimti dalį sukauptos sumos Vertinantiems galimybę lanksčiai pasirinkti įmokų mokėjimo periodiškumą ir prireikus atsiimti dalį sukauptos sumos

Kokie privalumai?


Garantija
Garantija

Garantuojame, kad jums laiku vykdant visas sutarties sąlygas, pasibaigus sutarties terminui išmokėsime sumą, ne mažesnę nei nurodyta draudimo liudijime.

Palūkanos
Palūkanos
Visą draudimo laikotarpį periodiškai mokėdami įmokas, Jūs kaupsite norimą sumą, o mes, šiuo metu garantuodami 0,5 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuosime ir pridėsime jas prie sukauptos sumos paskutinę kiekvieno mėnesio dieną. Taip pat, kartą per metus, mūsų nuožiūra, tam tikra pelno dalis gali būti paskirstoma ir pridedama prie visų galiojančių draudimo sutarčių su garantuotomis palūkanomis, tad kaupsite ir mūsų nuožiūra mokamą priedą.
Papildomi draudimai
Papildomi draudimai

Sudarydami sutartį galite pasirinkti papildomas draudimo nuo traumų dėl nelaimingo atsitikimo ir neįgalumo dėl nelaimingo atsitikimo apsaugas.

GPM lengvata
GPM lengvata

Mokėdami įmokas į draudimo sutartis, galėsite pasinaudoti pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnį Jums suteikiama gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvata.

Kokie privalumai?

Ką apdraudžiame?

Asmenis, kurie nori sukaupti lėšų ir mėgautis oria senatve Asmenis, kurie nori sukaupti lėšų ir mėgautis oria senatve
Asmenis, kurie nelinkę prisiimti investavimo rizikos - ji tenka mums Asmenis, kurie nelinkę prisiimti investavimo rizikos - ji tenka mums
Asmenis, kurie norėtų ne tik kaupti, bet ir papildomai apsidrausti Asmenis, kurie norėtų ne tik kaupti, bet ir papildomai apsidrausti

Papildomos draudimo paslaugos

Rinkdamiesi pagrindinį gyvybės draudimą, galite įsigyti papildomas draudimo paslaugas:

Traumos dėl nelaimingo atsitikimo

Traumos dėl nelaimingo atsitikimo

Įsigijus papildomą draudimą nuo traumos dėl nelaimingo atsitikimo, draudžiamojo įvykio atveju Jūs gausite išmoką, kurios dydis priklausys nuo traumos sunkumo. Draudimo išmoka bus lygi tam tikrai draudimo sumos procentinei daliai. Draudžiamasis įvykis yra apdraustojo kūno sužalojimas dėl nelaimingo atsitikimo.

Neįgalumo dėl nelaimingo atsitikimo

Neįgalumo dėl nelaimingo atsitikimo

Traumų nutinka tiek lengvų, tiek sunkesnių, tačiau kai kurių traumų padariniai gali išlikti visą gyvenimą. Tokiu metu mažiausiai norisi galvoti apie finansinę naštą. Siūlome pasinaudoti mūsų teikiamu papildomu neįgalumo dėl nelaimingo atsitikimo draudimu. Įvykus draudžiamajam įvykiui draudimo sutarties galiojimo metu ir konstatavus pastovų neįgalumą, gautumėte vienkartinę draudimo išmoką, kuri priklausytų nuo neįgalumo sunkumo laipsnio ir būtų lygi tam tikrai draudimo sumos procentinei daliai. Draudžiamasis įvykis yra apdraustojo kūno sužalojimas dėl nelaimingo atsitikimo, jeigu sužalojimo pasekmė yra pastovus apdraustojo neįgalumas.

Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris visiems klausimams
Išsiųskite užklausą – susisieksime
Compensa Life aptarnavimo padaliniai