Gyvybės draudimo klientų dažniausiai užduodami klausimai

Kaip pateikti užklausą dėl turimos gyvybės draudimo sutarties sąlygų pakeitimo?

Prašymą pakeisti draudimo sutarties sąlygas (pasididinti ar susimažinti periodines draudimo įmokas, pakeisti naudos gavėją, draudimo sutarties laikotarpį, atnaujinti kontaktinius duomenis, pakeisti pavardę ir pan.) galite pateikti nuotoliniu būdu per savo e-life paskyrą

Jeigu neturite galimybės prisijungti prie e-life sistemos su nurodytais galimais prisijungimais, galite kreiptis į savo draudimo konsultantą, paskambinti mums, atsiųsti mums užklausą elektroniniu paštu, paskambinti arba atvykti į jums patogų „Compensa Life“ skyrių.

 

Kaip prie savo draudimo sutarties prisidėti papildomas apsaugas?

Įtraukti papildomas apsaugas į savo draudimo sutartį  galite prisijungę prie savo paskyros e-life sistemoje ir parašyti mums užklausą, kad norite pakeisti sutarties sąlygas, t. y. pridėti konkrečias papildomas draudimo apsaugas. Gavę Jūsų užklausą ir identifikavę klientą, atsiųsime Jums reikiamas formas, kurias reikės užpildyti ir pasirašytas įkelti į e-life sistemą. 

Taip pat galite pateikti atitinkamą prašymą per savo draudimo konsultantą arba atvykus į Jums patogų „Compensa Life“ skyrių

Kaip galiu pakeisti savo investicinio gyvybės draudimo sutarties investavimo planą / struktūrą?

Pakeisti investavimo planą ar struktūrą galite padaryti prisijungus prie savo paskyros e-life sistemoje. Skiltyje „Investavimo planas“ arba „Investavimo struktūra“ spauskite „Keisti“ ir tada spauskite „atlikti rizikos toleravimo lygio vertinimą“.

Jei kiltų papildomų klausimų, maloniai prašome kreiptis į savo draudimo konsultantą arba į mus žemiau nurodytais kontaktais.

Kaip pakeisti draudimo įmokų mokėtojo banko sąskaitos numerį?

Pakeisti mokėtojo banko sąskaitos numerį galite per savo paskyrą e-life sistemoje. Skiltyje „Sąskaitų siuntimas“ spauskite „Keisti“,  tada dar kartą „Keisti“ ir suveskite naujo mokėtojo sąskaitos numerį. Sekantį mėnesį e-sąskaitos pranešimas bus siunčiamas į Jūsų naujai nurodytą banko sąskaitą. Gautas e-sąskaitas galima apmokėti rankiniu būdu arba automatiniu apmokėjimu. Jei pageidaujate automatinio e-sąskaitų apmokėjimo, kreipkitės į savo banką dėl automatinio e-sąskaitos apmokėjimo sutarties sudarymo.

Jeigu neturite galimybės prisijungti prie e-life sistemos su nurodytais galimais prisijungimais galite atvykti į Jums patogų „Compensa Life“ skyrių.

Kas yra sutarties mokėtojo kodas ir kur jį rasti?

Sutarties mokėtojo kodas yra draudimo sutarties numeris, susidedantis iš 10 arba 15 skaitmenų. Nesumaišykite jo su draudimo liudijimo (poliso) numeriu, kuris yra trumpesnis. Draudimo sutarties numerį galite rasti draudimo liudijime (polise), taip pat šis numeris būna nurodytas e-sąskaitoje arba mokėjimo pranešime, kuriuos jums siunčiame.

Jei kiltų klausimų, maloniai kviečiame su mumis susisiekti. 
 

Kodėl draudimo įmokų nenuskaito automatiškai?

Jei draudimo įmokos nenuskaitomos automatiškai, greičiausiai nesate pateikęs (-usi) prašymo e-sąskaitai gauti. Siekiant, kad draudimo įmokos būtų nuskaitomos automatiškai, turėtumėte atlikti šiuos žingsnius:

  • pateikti prašymą mums dėl e-sąskaitos gavimo. Tai galite atlikti prisijungę prie savo paskyros klientų savitarnos sistemoje e-life arba  atvykę į artimiausią „Compensa Life“ klientų aptarnavimo padalinį;
  • sudaryti sutartį su savo banku dėl automatinio e-sąskaitų apmokėjimo. Šiuo tikslu prašome susisiekti su banku, kuris informuos kaip sudaryti tokią sutartį.
     

Kodėl gaunu mokėjimo pranešimus, kai įmoką jau sumokėjau?

Mokėjimo pranešimai visiems klientams siunčiami automatiškai vieną kartą per mėnesį, nepriklausomai nuo to ar einamoji draudimo įmoka yra gauta, ar ne. 
Jei gavote mokėjimo pranešimą ir jau esate sumokėjęs (-usi) einamąją draudimo įmoką, prašome mokėjimo pranešimą ignoruoti.

 

Noriu sužinoti kokia bendra suma yra sukaupta nuo mano sutarties sudarymo pradžios. Taip pat, ką reiškia eilutė ,,Išperkamoji suma"?

Aktualų sukauptos sumos dydį galite pasitikrinti prisijungę prie savo paskyros savitarnos sistemoje e-life

„Išperkamoji suma“ – tai sukauptos sumos dalis, kuri išmokama Sutarties nutraukimo ar dalinio pinigų atsiėmimo atveju, ar kitais Sutartyje ar taikytinoje teisėje numatytais atvejais. Išperkamoji suma apskaičiuojama iš pagal Sutartį sukauptos sumos išskaičiuojant Sutarties nutraukimo ar dalinio sukauptos sumos atsiėmimo mokesčius, nurodytus Kainyne.
 

Kokią sukauptos sumos dalį galėčiau pasiimti, nenutraukiant sutarties?

Nenutraukus draudimo sutarties galite atsiimti dalį sukauptos sumos, laikantis Jūsų draudimo sutartyje nustatytų sąlygų bei minimalių atsiimamos sumos ir po atsiėmimo liekančios sumos ribų.

Faktinį sukauptos sumos dydį realiu laiku galite pasitikrinti prisijungę prie savo paskyros e-life savitarnos sistemoje. Čia galite ir parašyti mums užklausą, kad norite nusiimti dalį sukauptos sumos. Gavę Jūsų užklausą ir identifikavę Jus, atsiųsime Jums formą, kurią reikės užpildyti ir pasirašytą įkelti į e-life sistemą.

Pagal Jūsų užpildytą ir pateiktą prašymą, dalinis sukauptos sumos atsiėmimas gali būti atliekamas ir artimiausiame „Compensa Life“ klientų aptarnavimo padalinyje arba per savo draudimo konsultantą.

Papildomai atkreipiame dėmesį, jog teisės aktuose nustatytais atvejais išmokama suma gali būti apmokestinta gyventojų pajamų mokesčiu (GPM).
Daugiau informacijos apie draudimo sutartims taikomą apmokestinimo tvarką rasite čia.

Jei kiltų papildomų klausimų, maloniai kviečiame su mumis susisiekti. 

Kaip skaičiuojamos papildomos palūkanos?

Papildomos palūkanos – tai Draudiko nuožiūra nustatyta Draudiko pelno dalis, kuri Draudiko sprendimu bei jame numatytomis sąlygomis ir tvarka kartą per metus gali būti paskirstyta galiojančioms ir sprendime numatytus kriterijus atitinkančioms draudimo sutartims, proporcingai atitinkamos draudimo sutarties sukauptai sumai.

Draudikas negarantuoja papildomų palūkanų skyrimo.

Jei Draudiko sprendimu nenustatyta kitokia tvarka, Papildomos palūkanos skaičiuojamos ir pridedamos prie Sukauptos sumos paskutinę kiekvienų kalendorinių metų dieną, priklausomai nuo vidutinės atitinkamų metų kiekvieno mėnesio pradžioje buvusios Sukauptos sumos.

Papildomų palūkanų normos nustatymo principus rasite čia.

Kur galiu rasti informaciją apie valstybės taikomą apmokestinimą draudimo sutartims?

Esminę informaciją apie draudimo sutartims taikomą apmokestinimo tvarką galite rasti čia.

Detalesnį Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) nuostatų išaiškinimą dėl gyvybės draudimo sutartims taikomos apmokestinimo tvarkos galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto tinklapyje www.vmi.lt

Jei kiltų papildomų klausimų, maloniai kviečiame su mumis susisiekti. 
 

Kaip galiu gauti savo draudimo sutarties metinę ataskaitą?

Metinės ataskaitos yra talpinamos Jūsų e-life paskyroje, prie kurios prisijungti galite čia.

Jei pageidaujate, metinę ataskaitą galime siųsti el. paštu ar registruotu paštu.
 

Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris visiems klausimams
Išsiųskite užklausą – susisieksime
Compensa Life aptarnavimo padaliniai