Gyvybės draudimo klientų dažniausiai užduodami klausimai

Kaip pateikti užklausą dėl turimos gyvybės draudimo sutarties sąlygų pakeitimo?

Prašymą pakeisti draudimo sutarties sąlygas (pasididinti ar susimažinti periodines draudimo įmokas, pakeisti naudos gavėją, draudimo sutarties laikotarpį, atnaujinti kontaktinius duomenis, pakeisti pavardę ir pan.) galite pateikti nuotoliniu būdu per savo e-life paskyrą

Jeigu neturite galimybės prisijungti prie e-life sistemos su nurodytais galimais prisijungimais, galite kreiptis į savo draudimo konsultantą, paskambinti mums, atsiųsti mums užklausą elektroniniu paštu, paskambinti arba atvykti į jums patogų „Compensa Life“ skyrių.

 

Kaip prie savo draudimo sutarties prisidėti papildomas apsaugas?

Įtraukti papildomas apsaugas į savo draudimo sutartį  galite prisijungę prie savo paskyros e-life sistemoje ir parašyti mums užklausą, kad norite pakeisti sutarties sąlygas, t. y. pridėti konkrečias papildomas draudimo apsaugas. Gavę Jūsų užklausą ir identifikavę klientą, atsiųsime Jums reikiamas formas, kurias reikės užpildyti ir pasirašytas įkelti į e-life sistemą. 

Taip pat galite pateikti atitinkamą prašymą per savo draudimo konsultantą arba atvykus į Jums patogų „Compensa Life“ skyrių

Kaip galiu pakeisti savo investicinio gyvybės draudimo sutarties investavimo planą / struktūrą?

Pakeisti investavimo planą ar struktūrą galite padaryti prisijungus prie savo paskyros e-life sistemoje. Skiltyje „Investavimo planas“ arba „Investavimo struktūra“ spauskite „Keisti“ ir tada spauskite „atlikti rizikos toleravimo lygio vertinimą“.

Jei kiltų papildomų klausimų, maloniai prašome kreiptis į savo draudimo konsultantą arba į mus žemiau nurodytais kontaktais.

Kaip pakeisti draudimo įmokų mokėtojo banko sąskaitos numerį?

Pakeisti mokėtojo banko sąskaitos numerį galite per savo paskyrą e-life sistemoje. Skiltyje „Sąskaitų siuntimas“ spauskite „Keisti“,  tada dar kartą „Keisti“ ir suveskite naujo mokėtojo sąskaitos numerį. Sekantį mėnesį e-sąskaitos pranešimas bus siunčiamas į Jūsų naujai nurodytą banko sąskaitą. Gautas e-sąskaitas galima apmokėti rankiniu būdu arba automatiniu apmokėjimu. Jei pageidaujate automatinio e-sąskaitų apmokėjimo, kreipkitės į savo banką dėl automatinio e-sąskaitos apmokėjimo sutarties sudarymo.

Jeigu neturite galimybės prisijungti prie e-life sistemos su nurodytais galimais prisijungimais galite atvykti į Jums patogų „Compensa Life“ skyrių.

Kas yra sutarties mokėtojo kodas ir kur jį rasti?

Sutarties mokėtojo kodas yra draudimo sutarties numeris, susidedantis iš 10 arba 15 skaitmenų. Nesumaišykite jo su draudimo liudijimo (poliso) numeriu, kuris yra trumpesnis. Draudimo sutarties numerį galite rasti draudimo liudijime (polise), taip pat šis numeris būna nurodytas e-sąskaitoje arba mokėjimo pranešime, kuriuos jums siunčiame.

Jei kiltų klausimų, maloniai kviečiame su mumis susisiekti. 
 

Kodėl draudimo įmokų nenuskaito automatiškai?

Jei draudimo įmokos nenuskaitomos automatiškai, greičiausiai nesate pateikęs (-usi) prašymo e-sąskaitai gauti. Siekiant, kad draudimo įmokos būtų nuskaitomos automatiškai, turėtumėte atlikti šiuos žingsnius:

 • pateikti prašymą mums dėl e-sąskaitos gavimo. Tai galite atlikti prisijungę prie savo paskyros klientų savitarnos sistemoje e-life arba  atvykę į artimiausią „Compensa Life“ klientų aptarnavimo padalinį;
 • sudaryti sutartį su savo banku dėl automatinio e-sąskaitų apmokėjimo. Šiuo tikslu prašome susisiekti su banku, kuris informuos kaip sudaryti tokią sutartį.
   

Kodėl gaunu mokėjimo pranešimus, kai įmoką jau sumokėjau?

Mokėjimo pranešimai visiems klientams siunčiami automatiškai vieną kartą per mėnesį, nepriklausomai nuo to ar einamoji draudimo įmoka yra gauta, ar ne. 
Jei gavote mokėjimo pranešimą ir jau esate sumokėjęs (-usi) einamąją draudimo įmoką, prašome mokėjimo pranešimą ignoruoti.

 

Noriu sužinoti kokia bendra suma yra sukaupta nuo mano sutarties sudarymo pradžios. Taip pat, ką reiškia eilutė ,,Išperkamoji suma"?

Aktualų sukauptos sumos dydį galite pasitikrinti prisijungę prie savo paskyros savitarnos sistemoje e-life

„Išperkamoji suma“ – tai sukauptos sumos dalis, kuri išmokama Sutarties nutraukimo ar dalinio pinigų atsiėmimo atveju, ar kitais Sutartyje ar taikytinoje teisėje numatytais atvejais. Išperkamoji suma apskaičiuojama iš pagal Sutartį sukauptos sumos išskaičiuojant Sutarties nutraukimo ar dalinio sukauptos sumos atsiėmimo mokesčius, nurodytus Kainyne.
 

Kokią sukauptos sumos dalį galėčiau pasiimti, nenutraukiant sutarties?

Nenutraukus draudimo sutarties galite atsiimti dalį sukauptos sumos, laikantis Jūsų draudimo sutartyje nustatytų sąlygų bei minimalių atsiimamos sumos ir po atsiėmimo liekančios sumos ribų.

Faktinį sukauptos sumos dydį realiu laiku galite pasitikrinti prisijungę prie savo paskyros e-life savitarnos sistemoje. Čia galite ir parašyti mums užklausą, kad norite nusiimti dalį sukauptos sumos. Gavę Jūsų užklausą ir identifikavę Jus, atsiųsime Jums formą, kurią reikės užpildyti ir pasirašytą įkelti į e-life sistemą.

Pagal Jūsų užpildytą ir pateiktą prašymą, dalinis sukauptos sumos atsiėmimas gali būti atliekamas ir artimiausiame „Compensa Life“ klientų aptarnavimo padalinyje arba per savo draudimo konsultantą.

Papildomai atkreipiame dėmesį, jog teisės aktuose nustatytais atvejais išmokama suma gali būti apmokestinta gyventojų pajamų mokesčiu (GPM).
Daugiau informacijos apie draudimo sutartims taikomą apmokestinimo tvarką rasite čia.

Jei kiltų papildomų klausimų, maloniai kviečiame su mumis susisiekti. 

Kaip skaičiuojamos papildomos palūkanos?

Papildomos palūkanos – tai Draudiko nuožiūra nustatyta Draudiko pelno dalis, kuri Draudiko sprendimu bei jame numatytomis sąlygomis ir tvarka kartą per metus gali būti paskirstyta galiojančioms ir sprendime numatytus kriterijus atitinkančioms draudimo sutartims, proporcingai atitinkamos draudimo sutarties sukauptai sumai.

Draudikas negarantuoja papildomų palūkanų skyrimo.

Jei Draudiko sprendimu nenustatyta kitokia tvarka, Papildomos palūkanos skaičiuojamos ir pridedamos prie Sukauptos sumos paskutinę kiekvienų kalendorinių metų dieną, priklausomai nuo vidutinės atitinkamų metų kiekvieno mėnesio pradžioje buvusios Sukauptos sumos.

Papildomų palūkanų normos nustatymo principus rasite čia.

Kur galiu rasti informaciją apie valstybės taikomą apmokestinimą draudimo sutartims?

Esminę informaciją apie draudimo sutartims taikomą apmokestinimo tvarką galite rasti čia.

Detalesnį Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) nuostatų išaiškinimą dėl gyvybės draudimo sutartims taikomos apmokestinimo tvarkos galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto tinklapyje www.vmi.lt

Jei kiltų papildomų klausimų, maloniai kviečiame su mumis susisiekti. 
 

Kaip galiu gauti savo draudimo sutarties metinę ataskaitą?

Metinės ataskaitos yra talpinamos Jūsų e-life paskyroje, prie kurios prisijungti galite čia.

Jei pageidaujate, metinę ataskaitą galime siųsti el. paštu ar registruotu paštu.
 

Kodėl man automatiškai nuskaitė pirmą įmoką, kai jau pavedimas buvo padarytas?

Jeigu  pasirenkate pirmą įmoką mokėti pagal e-sąskaitą su automatiniu apmokėjimu, rankiniu būdu pavedimų daryti nereikia. 

Kodėl man nebuvo nuskaičiuota pirmoji įmoka?

Pildant prašymą sudaryti draudimo sutartį ir pasirenkant pirmą įmoką mokėti pagal e-sąskaitą su automatiniu apmokėjimu, tiek pirmos e-sąskaitos data, tiek automatinio apmokėjimo sutarties data turi sutapti. Automatinio apmokėjimo sutartis negali įsigalioti vėliau nei pirmos įmokos išsiuntimas. Pvz. pirma e-sąskaita yra kovo mėnesio data, o automatinį apmokėjimą sudarote nuo balandžio 1 d. Tokiu atveju nuskaitymas neįvyks.

Pavyzdys kada yra išsiunčiama pirma e-sąskaita: 

 1. Prašymas patvirtintas 20 d. 
 2. E-sąskaita į banką išsiunčiama sekančią dieną (21 d.) 
 3. E-sąskaita banke dar neturi būti apmokama 2 dienas, nes tai yra laikas skirtas klientui susipažinti su gauta e-sąskaita ir yra galimybė atšaukti įmoką. 
 4. Tad artimiausia diena kada pinigai gali būti įskaityti pagal e-sąskaitą yra 25 d.. 


 

Kodėl pirma įmoka nebuvo nuskaičiuota pagal pasirinktą mokėjimo dieną?

Pasirinktą mokėjimo dieną nuskaitomos reguliarios draudimo įmokos pagal e-sąskaitą su automatiniu apmokėjimu. Jeigu Jūs nesate sudaręs automatinio apmokėjimo sutarties – pasirinkta nuskaitymo diena neturi reikšmės.

Kodėl nutraukus sutartį įmoka buvo nuskaičiuota pagal e-sąskaitą?

Jeigu sutartis nutraukiama po e-sąskaitų išsiuntimo ir Jūs banke nenutraukėte automatinio apmokėjimo, įmoka bus nuskaičiuota. Po gauto Jūsų prašymo nutraukti sutartį nuskaičiuotos įmokos  visada yra grąžinamos atgal į banko sąskaitą. Atskiro prašymo dėl įmokų grąžinimo rašyti nereikia.

Kai pildote prašymą nutraukti sutartį, privaloma informuoti banką, kad nutrauktų automatinio apmokėjimo sutartį ar periodinių mokėjimų sutartį, jeigu tokia buvo sudaryta.

Kada pasiūlymas įsigalios, jeigu periodinė ir pradinė įmoka atlikta skirtingomis dienomis?

Pasiūlymas įsigalios tik tada, kai sumokėsite pilną įmoką, kuri buvo nurodyta prašyme. Pasiūlymas virs polisu sekančią dieną po paskutinės pilnos gautos įmokos.

Atliekant mokėjimą nereikia daryti atskirų pavedimų pradinei ir periodinei įmokai. Klientas atlieka vieną bendrą mokėjimą nurodant sutarties numerį.

Kodėl nuskaičiavo dvi įmokas, kai nėra praleistų mokėjimų?

Jeigu Jums nuskaičiavo dvi įmokas, o iš mūsų pusės buvo išsiųsta tik viena e-sąskaita, vadinasi Jūs pats(- i) apmokėjote e-sąskaitą rankiniu būdu ir papildomai dar suveikė automatinis apmokėjimas, arba Jūs esate pasitvirtinęs(-us) automatinio apmokėjimo sutartį ir papildomai sudaręs(-us) periodinių mokėjimų sutartį. 

Rekomenduojame prisijungti prie savo el. bankininkystės ir peržiūrėti savo turimas sutartis – turi likti galioti tik automatinis apmokėjimas pagal e-sąskaitas.

Kodėl apmokėjus praleistas įmokas buvo pakartotinai nuskaičiuotos įmokos?

Jeigu esate sudaręs(-ius) automatinio apmokėjimo sutartį, rankiniu būdų pavedimų daryti nereikia. Jei pagal mokėjimo planą yra pradelstų mokėjimų, Jums bus siunčiamos dvi e-sąskaitos – viena už einamąjį mėnesį ir antra už praleistą mėnesį. Papildomos e-sąskaitos pateikiamos tol, kol padengiami visi pradelsti mokėjimai. Daugiau dviejų e-sąskaitų per mėnesį Jums nebus siunčiama. Per mėnesį daugiausiai gali būti nuskaitoma dviejų įmokų dydžio suma.

Pvz.: jeigu įmokos dydis 30 eurų, praleistų įmokų suma 90 eurų – tai per mėnesį bus patalpintos dvi e-sąskaitos po 30 eurų. Sekantį mėnesį vėl bus patalpintos dvi e-sąskaitos po 30 eurų – ir taip kol išsilygins praleista 90 eurų suma.

Kodėl pateikus banko sąskaitą man nebuvo nuskaityta įmoka?

Banko sąskaita keičiama nuo sekančio mėnesio po prašymo gavimo. Išimtis – jeigu prašymas pakeisti banko sąskaitą yra gautas ir užregistruotas sistemoje iki mėnesio 5 dienos, banko sąskaita bus pakeista dar tą patį mėnesį.

Norint apmokėti e-sąskaitas mokėtojui reikia prisijungti prie banko elektroninės bankininkystės. Tuomet reikia apmokėti gautą e-sąskaitą ir, jeigu norite, kad įmokos būtų nuskaitomos automatiškai, reikia sudaryti automatinio apmokėjimo sutartį. E-sąskaitos elektroninėje bankininkystėje pateikiamos kiekvieno mėnesio 7-9 dieną. Jeigu tai yra ketvirtinis, pusmetinis ar metinis mokėjimas,  į naują banko sąskaitą e-sąskaitą gausite atėjus laikui mokėti sekančią įmoką pagal numatytą mokėjimo grafiką.

Sutartyje yra permoka. Užsisakiau e-sąskaitas su automatinius apmokėjimu ir papildomai periodinius mokėjimus. Ar permoka yra grąžinama?

Papildomai mokamos draudimo įmokos nėra laikomos permoka.

Papildomai sumokėtos draudimo įmokos nėra grąžinamos, kadangi visi mokėjimai - periodiniai mokėjimai, mokėjimo pavedimai, e. sąskaitų apmokėjimas Jums pasirinkus „Apmokėti e-sąskaitą“ ar automatiniai e-sąskaitų apmokėjimai - visuomet vykdomi tik Jūsų iniciatyva. 

Papildomai sumokėtas draudimo įmokas galime užskaityti ateities mokėjimams padengti. Apie tai Jūs turėtumėte mus informuoti e-life savitarnos svetainėje  arba parašyti laišką el. paštu info@compensalife.lt 

Norint išvengti dvigubų mokėjimų ateityje, reikia banke nutraukti periodinių mokėjimų sutartį (jei tokia buvo sudaryta). El. bankininkystėje turėtų likti galioti tik automatinio apmokėjimo sutartis pagal e-sąskaitą.

Ką daryti, jeigu įmoka buvo nuskaityta po to, kai buvo pateiktas prašymas nutraukti sutartį?

Papildomai nieko daryti nereikia, įmoka bus grąžinta į mokėtojo banko sąskaitą. Paprastai tai užtrunka iki 10 d.d.

Kiek lėšų turi likti sutartyje atliekant dalinį pinigų atsiėmimą?

Tam, kad sutartis toliau galiotų turi likti 10 % nuo sukauptos sumos, bet ne mažiau kaip 145 eur (jei sutartis sudaryta iki 2018-10-01) arba 200 eur (jei sutartis sudaryta po 2018-10-01).

Ar galiu nurodyti užsienio šalies banko sąskaitos numerį?

Taip, tačiau reikalingas pilnas IBAN numeris, kortelės numerio nepakanka. IBAN struktūras ir pavyzdžius rasite adresu https://www.iban.lt/structure. Patikrinti ar turimas IBAN numeris yra geras galite adresu: https://www.iban.lt/iban-checker.

Kokios papildomos informacijos reikia tinkamam išmokos apmokestinimui, jei esu ne nuolatinis (-ė) Lietuvos gyventojas (-a) ir naudojausi lengvata?

Norint, kad išmoka būtų neapmokestinta, turite pateikti rezidavimo kitoje šalyje pažymą. Negavus šios pažymos, išmoka bus apmokestinta LR įstatymų numatyta tvarka.

Ar juridiniai asmenys gali pateikti prašymą per E-life sistemą?

Jūs (Juridinis asmuo) turite pateikti vadovo pasirašytą įgaliojimo formą prisijungimui prie E-life. Jei įgaliojimas pasirašytas gyvai, kartu reikia pateikti pasirašančiojo asmens dokumento kopiją. Jei įgaliojamas kitas asmuo (ne vadovas), tuomet pridedama ir įgaliojamo asmens dokumento kopija. Įgaliotas asmuo galės prisijungti prie E-life, matyti nurodytas sutartis, pagal poreikį rašyti pranešimus ar įkelti dokumentus.

Ar išmoka apmokestinama, jei turiu neįgalumą?

Išmoka neapmokestinama tik tuomet, jei sutartis galioja ilgiau nei 5-erius metus ir Jūsų darbingumo lygis yra 0-25% arba 30%-40%. Prie prašymo būtina pridėti dokumentą, įrodantį darbingumo lygį. Jeigu darbingumo lygis nepatenka į prašyme nurodytus rėžius, tuomet GPM pranešime reikia laisva forma papildomai įrašyti pastabą ar pridėti darbingumo lygį įrodantį dokumentą.

Kodėl šį mėnesį gavau dvi e. sąskaitas?

Jei Jūsų draudimo sutartyje yra praleistų mokėjimų - el. bankininkystėje šį mėnesį patalpinamos dvi e. sąskaitos – viena už einamąjį mėnesį ir antra už praleistą mėnesį. Papildomos e. sąskaitos pateikiamos tol, kol padengiami visi pradelsti mokėjimai.

Jei esate sudaręs automatinio apmokėjimo sutartį, svarbu patikrinti:

 • Ar Jūsų automatinio apmokėjimo sutartis galioja;
 • Ar yra numatytas pakankamas maksimaliai per vieną mėnesį nuskaitomos sumos limitas. Jis turėtų būti ne mažesnis nei dviejų periodinių įmokų dydžio;
 • Ar numatytą nuskaitymo dieną Jūsų banko sąskaitos likutis yra pakankamas. 

Jei automatinio apmokėjimo sutartis nėra sudaryta, gautą e. sąskaitą (sąskaitas) atitinkamai reikės savarankiškai patvirtinti ir apmokėti.

Jei norite, kad įmokos būtų nuskaičiuojamos automatiškai, rekomenduojame sudaryti automatinio apmokėjimo sutartį.

Daugiau informacijos apie e. sąskaitas ir automatinio apmokėjimo sutartis:

•    SEB – e. sąskaitos užsakymo informacija 
•    SWEDBANK – e. sąskaitos užsakymo informacija 
•    LUMINOR – e. sąskaitos užsakymo informacija 
•    MEDICINOS BANKAS – e. sąskaitos užsakymo informacija 
•    CITADELE – e. sąskaitos užsakymo informacija 

Taip pat informuojame, kad banke e. sąskaitos klientams yra patalpinamos kiekvieno mėnesio 6-9 dienomis.

Visą informaciją apie savo sutartį Jūs galite matyti prisijungus prie E-life savitarnos.Ten rasite informaciją apie sumokėtas įmokas ir kitą informaciją apie Jūsų draudimo sutartį. 

Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris visiems klausimams
Išsiųskite užklausą – susisieksime
Compensa Life aptarnavimo padaliniai