Draudimo išmokų išmokėjimo tvarka

Draudimo išmokų išmokėjimo tvarka

Draudimo išmoka laikotarpio pabaigoje:

Draudikas išmoka sukauptą sumą draudimo laikotarpio pabaigoje, jei apdraustasis išgyvena iki draudimo laikotarpio pabaigos. Sukaupta suma išmokama naudos gavėjams išgyvenimo atveju. Jei naudos gavėjas išgyvenimo atveju sutartyje nepaskirtas arba mirė, tai draudimo laikotarpio pabaigoje mokėtina draudimo išmoka mokama apdraustajam.

Norėdami gauti draudimo išmoką draudimo laikotarpio pabaigoje, naudos gavėjai išgyvenimo atveju turi pateikti draudikui šiuos dokumentus:

  • draudiko nustatytos formos prašymą draudimo išmokai gauti;
  • asmenybę patvirtinančius dokumentus.

Draudimo išmoka išmokama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudiminio įvykio faktą ir jo aplinkybes.

Kai sukaupta suma yra išmokama naudos gavėjams išgyvenimo atveju investicinio gyvybės draudimo sutartyse, imamas investicinių vienetų susietų su sutartimi draudiminio įvykio dieną skaičius bei investicinių vienetų dienos prieš mokėjimą kainos. Jei dienos prieš mokėjimą kainos nėra nustatytos, imamos ankstesnės vėliausiai nustatytos kainos.

Draudimo išmoka atliekant dalinį pinigų atsiėmimą arba nutraukiant sutartį:

Norėdami nutraukti draudimo sutartį, Draudėjas turi kreiptis į mus telefonu, el. paštu ar atsiųsti užklausą prisijungęs prie savo paskyros per e-life savitarnos sistemą.
Išperkamoji suma išmokama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties nutraukimo arba ne vėliau kaip per 30 dienų nuo to momento, kai draudėjas kreipėsi dėl dalinio sukauptos sumos atsiėmimo ir pateikė visus tam reikalingus dokumentus.

Informuojame, kad  išperkamoji suma gali būti apmokestinama GPMĮ nustatyta tvarka 15%, jei naudojotės mokesčių lengvata.

Draudimo išmoka draudžiamojo įvykio atveju:

Draudimo išmoka išmokama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudiminio įvykio faktą ir jo aplinkybes. Išlaidas, susijusias su patvirtinamųjų dokumentų gavimu, apmoka asmuo, pretenduojantis į draudimo išmoką.  Jei naudos gavėjas mirties atveju nepaskirtas arba mirė, apdraustojo mirties atveju mokėtina draudimo išmoka paveldima įstatymų nustatyta tvarka.

Jei įvykis yra draudiminis, o draudėjas ir draudikas nesutaria dėl draudimo išmokos dydžio, draudėjo pageidavimu draudikas privalo išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamam draudimo išmokos dydžiui, jei tikslaus draudimo išmokos dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 mėnesius.

Draudikas privalo įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos mokėjimo ar suteikiančias teisę sumažinti draudimo išmoką.
 

Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris visiems klausimams
Išsiųskite užklausą – susisieksime
Compensa Life aptarnavimo padaliniai