Papildomų palūkanų skaičiavimas

Papildomų palūkanų skyrimo ir skaičiavimo principai kaupiamosiose gyvybės draudimo sutartyse su garantuotomis palūkanomis

Kaupiamosiose gyvybės draudimo sutartyse su garantuotomis palūkanomis draudimo bendrovė įsipareigoja už pagal atitinkamą draudimo sutartį sukauptą sumą mokėti draudimo liudijime (polise) nurodyto dydžio garantuotas palūkanas.

Kartą per metus draudimo bendrovės nuožiūra ir sprendimu, gali būti skirtos papildomos palūkanos, kiekvienu konkrečiu atveju nustatant jų dydį bei paskirstymo sąlygas.

Papildomos palūkanos pridedamos prie sukauptos sumos proporcingai atitinkamos draudimo sutarties sukauptai sumai.

Sprendimą dėl papildomų palūkanų skyrimo draudimo bendrovės stebėtojų taryba priima kalendorinių metų pabaigoje, remdamasi valdybos siūlymu. Draudėjai apie sprendimą skirti papildomas palūkanas informuojami viešai draudimo bendrovės interneto puslapyje bei teikiant metines ataskaitas.

Priėmus sprendimą skirti papildomas palūkanas, jos paskirstomos visoms galiojančioms ir sprendime nustatytiems kriterijams atitinkančioms kaupiamojo gyvybės draudimo sutartims su garantuotomis palūkanomis, kurios įsigaliojo ne vėliau kaip einamųjų kalendorinių metų lapkričio 30 dieną.

Lentelėje pateikiami metiniai palūkanų dydžiai, kuriuos sudaro papildomos palūkanos kartu su garantuotomis palūkanomis:

 

Metai Garantuotų palūkanų ir papildomų palūkanų normų suma
2021 1,5%*
2020 1,5%*
2019 2%*
2018 2,5%*
2017 2,75%*
2016 2,5%*
2015 3%*
2014 3,25%*
2013 4%*
2012 Papildomos palūkanos nebuvo skiriamos
2011 3,75%*
2010 4,50%*
2009 4,50%*
2008 3,50%*
2007 3,50%*
2006 4,50%*
2005 Garantuotos palūkanos + 1%
2001-2004 Garantuotos palūkanos + 2%

 

*skirtos papildomos palūkanos, kurios kartu su draudimo sutartyje numatytomis garantuotomis palūkanomis neviršija nurodytos sumos, pvz.: 3.25 % = 2 % garantuotų palūkanų + 1.25 % papildomų palūkanų.

Jei individualioje draudimo sutartyje numatytas didesnis garantuotų palūkanų dydis nei lentelėje nurodyta dydžių suma, tai papildomos palūkanos atitinkamais metais tokiai sutarčiai nebuvo skirtos.

 

Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris visiems klausimams
Išsiųskite užklausą – susisieksime
Compensa Life aptarnavimo padaliniai