Tvarumo rizikų integravimas investavimo sprendimuose

Tvarumo rizikų integravimas investavimo sprendimuose

Tvarumo rizika – tai su aplinkos apsauga, socialine atsakomybe ar įmonės valdymu (angl. environmental, social, governance; ESG) susiję įvykiai ar sąlygos, kuriems susiklosčius investicijos vertei galėtų būti padarytas reikšmingas arba galimai neigiamas poveikis.

Saugumas ir tvarumas yra pagrindiniai bendrovės „Compensa Life“ kapitalo investicijų valdymo aspektai. Būdama tarptautinės draudimo įmonių grupės „Vienna Insurance Group“ (toliau – VIG, https://group.vig/en/) dalimi, „Compensa Life“ vadovaujasi įmonių grupės VIG tvarumo strategijos principais. Be kita ko, vienas iš pagrindinių strategijoje numatytų dalykų yra investavimo proceso socialiniai ir aplinkos apsaugos veiksniai. Tvarumo rizika į investicinių sprendimų priėmimo procesą įtraukta vadovaujantis atmetimo kriterijais ir yra valdoma pagal rizikos ribojimo principą. „Compensa Life“ neinvestuoja į bendroves, kurios veikla prieštarauja tvarumo principams.

Kaip numatyta ESG strategijoje (ESG Strategy) priimant investicinius sprendimus, turi būti vengiama investuoti į tokias sritis:

  • uždrausti ginklai – sumažinti bet kokią įsitraukimo riziką (įskaitant reputacinę), ginklų pardavimui taikomas nulinės tolerancijos limitas, o susijusios įmonės (prekiautojų, brokerių, agentų ir kt.) bet kokių atvejų neįtraukiamos;
  • šilumos gamyboje naudojama anglis – netinkamos esamos investicijos iki 2025 m. pabaigos bus sumažintos daugiau nei 50 proc., palyginti su 2019 m., atitinkamai netinkamos investicijos bus visiškai pašalintos vėliausiai iki 2035 m.;
  • netinkami naftos ir dujų produktai;
  • įmonės, smarkiai pažeidžiančios žmogaus teises arba JT pasaulinio susitarimo principus.

Esamos pirmiau nurodytų sektorių pozicijos nuolat stebimos ir reikalavimų neatitinkančios investicijos pašalinamos iš investicijų portfelio. „Compensa Life“ yra įsipareigojusi iki 2035 m. iš savo portfelio pašalinti visas netinkamas investicijas.

Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris visiems klausimams
Išsiųskite užklausą – susisieksime
Compensa Life aptarnavimo padaliniai