Tvarumo rizikos įvertinimo principai draudimo konsultavimo procese

Tvarumo rizikos įvertinimo principai draudimo konsultavimo procese

Teikdama draudimo konsultacines paslaugas, „Compensa Life“ atsižvelgia ir į tvarumo riziką.

Įgyvendinant strategiją, pagal kurią į teikiamas paslaugas įtraukiama tvarumo rizika, priklausomai nuo to, dėl kokio investicinio draudimo produkto yra teikiama konsultacija, „Compensa Life“ suteikia informaciją apie toliau nurodytus dalykus.

Pensijų produktai (II pakopos produktai)

Investicijos tikslas – nešti pastovią ir stabilią grąžą, kuri priklauso nuo bendrovės „Compensa Life“ draudėjų įsipareigojimų ypatybių.

Į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams atsižvelgiama visų pirma neinvestuojant į anglies sektoriuje veikiančias ir dėl to tam tikrą ekonominę riziką patiriančias bendroves. Tai yra plati sąvoka, apimanti ne tik šilumos gamyboje naudojamos anglies gavybą ir prekybą, bet ir elektros gamybą iš šilumos gamyboje naudojamos anglies. Taip pat vengiama investuoti į bendroves, kurių veikla yra susijusi su uždraustų ginklų gamyba ar prekyba jais.

Kadangi investicijos yra konservatyvios ir itin diversifikuotos (tuo tikslu taikant rizikos ribojimo principą ir kitus draudimo veiklos įstatyme numatytus investavimo principus), o priimant investicinius sprendimus yra atsižvelgiama į tvarumo riziką, joks tvarumo rizikos poveikis grąžai neprognozuojamas.

Investicinio gyvybės draudimo produktai

Kalbant apie investicinio gyvybės draudimo produktus, tai, ar į paslaugas įtraukiama tvarumo rizika, prognozuojamo tvarumo rizikos poveikio investicinio draudimo produkto grąžai įvertinimas, informacija apie tai, kaip laikomasi nurodytų aplinkos apsaugos ar socialinių normatyvų bei ar yra (ir jeigu taip, tai kaip) atsižvelgiama į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, priklauso nuo to, ar tokią riziką į savo paslaugas įtraukia ir kaip šią riziką vertina atitinkamus investicinio gyvybės draudimo produktą sudarančius fondus valdanti bendrovė.

Todėl „Compensa Life“ remiasi fondo valdytojo atitinkamame prospekte pateikta informacija.

Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris visiems klausimams
Išsiųskite užklausą – susisieksime
Compensa Life aptarnavimo padaliniai