Tvarumo rizikos įvertinimo principai draudimo konsultavimo procese

Teikdama draudimo konsultacines paslaugas, „Compensa Life“ atsižvelgia ir į tvarumo riziką.

Įgyvendinant strategiją, pagal kurią į teikiamas paslaugas įtraukiama tvarumo rizika, priklausomai nuo to, dėl kokio investicinio draudimo produkto yra teikiama konsultacija, „Compensa Life“ suteikia informaciją apie toliau nurodytus dalykus.


Investicinio gyvybės draudimo produktai

Kalbant apie investicinio gyvybės draudimo produktus, tai, ar į paslaugas įtraukiama tvarumo rizika, prognozuojamo tvarumo rizikos poveikio investicinio draudimo produkto grąžai įvertinimas, informacija apie tai, kaip laikomasi nurodytų aplinkos apsaugos ar socialinių normatyvų bei ar yra (ir jeigu taip, tai kaip) atsižvelgiama į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, priklauso nuo to, ar tokią riziką į savo paslaugas įtraukia ir kaip šią riziką vertina atitinkamus investicinio gyvybės draudimo produktą sudarančius fondus valdanti bendrovė.

Todėl „Compensa Life“ remiasi fondo valdytojo atitinkamame prospekte pateikta informacija.

Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris visiems klausimams
Išsiųskite užklausą – susisieksime
Compensa Life aptarnavimo padaliniai