Pareiškimas apie pagrindinį neigiamą investicinių sprendimų poveikį tvarumo veiksniams

„Compensa Life Vienna Insurance Group“ SE, LEI 549300B2IA6I1Y8Q4C17, atsižvelgia į pagrindinį neigiamą savo investicinių sprendimų poveikį tvarumo veiksniams. Šis pareiškimas yra suvestinė pagrindinio neigiamo poveikio bendrovės „Compensa Life“ tvarumo veiksniams deklaracija.

„Compensa Life“ ne tik įgyvendina rizikos švelninimo strategiją, bet ir prisiima atsakomybę už jos investicijų poveikį tvarumo veiksniams. Siekdama sumažinti neigiamą tvarumo veiksniams daromą poveikį, „Compensa Life“ naudoja aibę priemonių, tarp kurių – vengimas investuoti į šilumos gamyboje naudojamą anglį, prieštaringai vertinamus ir uždraustus ginklus.

Esamuose pastatuose, įskaitant investicinį nekilnojamąjį turtą (kurį paprastai valdo nekilnojamojo turto fondai) taikomos priemonės, skirtos sumažinti su pastatais susijusio į aplinką patenkančio anglies dioksido kiekį.

Investiciniai sprendimai gali turėti neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, prisidėti prie jų ar būti su jais susiję (neigiamas poveikis tvarumui). Pagrindinį neigiamą poveikį daro investiciniai sprendimai, turintys neigiamą poveikį tvarumo veiksniams. Tvarumo veiksniai – tai su aplinkos apsauga, socialine atsakomybe ir darbuotojais, žmogaus teisių apsauga bei kova su korupcija ir kyšininkavimu susiję klausimai. Tvarumo veiksniai dar vadinami ESG kriterijais.

Skaičiuojant pagrindinį neigiamą poveikį, atsižvelgiama į visą bendrovės „Compensa Life“ investicijų portfelį, įskaitant investicinius fondus, skirtus investiciniam gyvybės draudimui padengti. Čia aprašytos strategijos yra draudimo įmokų, kurias valdo bendrovės „Compensa Life“ Investicijų komitetas, investavimo proceso dalis.

Kalbant apie investicinį gyvybės draudimą, draudimo klientas turi galimybę rinktis iš plataus fondų, kuriuos atitinkama investicinė bendrovė valdo iš esmės vadovaudamasi savo ESG strategija, asortimento, priklausomai nuo savo noro rizikuoti ir to, kuriems tvarumo aspektams jis teikia pirmenybę.

Norėdama apskaičiuoti neigiamą poveikį, „Compensa Life“ duomenis (ypač apie vertybinių popierių sektorių) renka vadovaudamasi MSCI ESG reitingais. MSCI ESG reitingo neturinčių emitentų ir turto klasių duomenys gaunami tiesiai iš emitento. Kalbant apie rodiklius, taikomus investicijoms į nekilnojamąjį turtą, ar objektas energiją naudoja neefektyviai (18 PNP) ir ar eksploatuojant objektą yra naudojamas iškastinis kuras (17 PNP), lemia atskirų objektų savybės.

Svarbu pastebėti, kad skaičiuojant bendrovių rodiklius yra remiamasi visiems sektoriams taikomais teisiniais reikalavimais. Be anglies ir naftos pramonės šakų, didelėmis ŠESD emisijomis pasižymi ir, pavyzdžiui, nepakeičiamo plieno, cemento, stiklo ir aliuminio pramonė. Neinvestuojant į visų šių sektorių emitentus, galima be vargo sumažinti su investicijų portfeliais susijusį anglies dioksido kiekį. Taigi, skaičiuojant visus rodiklius neatlikus išsamesnės analizės galima padaryti neteisingas išvadas. „Compensa Life“ palaipsniui mažina savo investicijas į šilumos gamyboje naudojamas anglis.

Šis pareiškimas apie pagrindinį neigiamą investicinių sprendimų poveikį tvarumo veiksniams apima laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Pareiškimas apie pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams

Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris visiems klausimams
Išsiųskite užklausą – susisieksime
Compensa Life aptarnavimo padaliniai