Tvarumo rizikos integravimas atlygio politikoje

Atlygio sistema ir tvarumo rizikos 

Atlygio sistema atitinka „Compensa Life“ veiklos strategiją, tikslus, vertybes ir ilgalaikius interesus. Bendrovės atlygio sistema nekelia papildomų tvarumo rizikų aplinkosaugos, socialinėje, įmonės valdymo veikloje.

Atlygio praktika

Tvarumo rizikos yra integruotos į Bendrovės atlygio praktiką. Skiriant metines premijas, yra vertinama, kaip darbuotojas laikosi įmonės vertybių ir kaip jo veikla prisideda prie tvarumo rizikų valdymo ir mažinimo.

Metiniai tikslai ir tvarumas

Kai tai įmanoma pagal atliekamų funkcijų pobūdį, su tvarumu susiję tikslai įtraukiami į įmonės vidurinės grandies vadovų metinius tikslus, už kurių įvykdymą skiriamos metinės premijos. Pagal poreikį, vidurinės grandies vadovai įtraukia su tvarumu susijusius tikslus į skyrių darbuotojų metinius tikslus.
 

Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris visiems klausimams
Išsiųskite užklausą – susisieksime
Compensa Life aptarnavimo padaliniai