Klientams, pasirinkusiems Investicinį gyvybės draudimą, suteikiame galimybę investuoti tvariai

2023-10-10

2023 m. pradžioje „Compensa Life“ bendrovė patvirtino Tvarumo politiką, kurią sudaro 3 pagrindinės dalys, atspindinčios 3 pagrindines bendrovės veiklos kryptis tvarumo srityje:

•    APLINKOS APSAUGA
•    SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ
•    KLIENTAI

Įgyvendindama šią, vieną iš kertinių bendrovės Tvarumo politikos krypčių – KLIENTAI, bei užtikrindama Europos Sąjungos teisės aktais klientams suteiktas teises, bendrovė klientams, pasirinkusiems Investicinį gyvybės draudimą, suteikia galimybę investuoti tvariai ir renkantis iš siūlomo investavimo krypčių sąrašo pasirinkti tokias investavimo kryptis, kurios geriausiai atitinka kliento tvaraus investavimo pasirinkimus. 

2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2088 (dažnai sutrumpintai vadinamas tiesiog „SFDR“) yra pagrindinis Europos Sąjungos teisės aktas, reglamentuojantis su tvarumu susijusios informacijos atskleidimą finansinių paslaugų sektoriuje ir numatantis pagrindinius reikalavimus, taikomus atskleidžiant informaciją apie investavimo kryptis.

Šiuo metu klientams galime pasiūlyti rinktis iš investavimo kryčių, kurios skatina aplinkos apsaugos ir (ar) socialiniu požiūriu tvarias veiklas (angl. „light green“ investiciniai produktai, kurie atitinka SFDR 8 str. reikalavimus), sąrašo. Klientai gali rinktis kryptis, investuojančias į aplinkosaugą, pavyzdžiui, į biokuro įrenginius, saulės energetiką ar kitas „žaliosios“ energijos rūšis, kitas  aplinkos apsaugos požiūriu tvarias veiklas arba į socialinę apsaugą,  pavyzdžiui, į socialinius bei darbuotojų apsaugos klausimus, žmogaus teisių gynimą, kovą su korupcija ir kyšininkavimu. 

Matome, kad visos visuomenės ir mūsų klientų suvokimas apie tvarumą, jo svarbą ateities kartoms didėja. Dėl to keičiasi jų požiūris į investavimą, o tvarumas tampa svarbiu kriterijumi apsisprendžiant kur būtent investuoti. Suprasdami tai, reguliariai peržiūrime savo siūlomą investavimo krypčių portfelį. 

Šiuo metu aktyviai siekiame plėsti tvarių investavimo krypčių pasiūlą bei pasiūlyti savo klientams naujas investavimo kryptis, kurių tikslas yra aplinkos apsauga arba socialiai atsakinga veikla (angl. „dark green“ investiciniai produktai, kurie atitinka SFDR 9 str. reikalavimus).

Visą su tvarumu susijusią informaciją apie kiekvieną mūsų siūlomą investavimo kryptį galite rasti mūsų internetinėje svetainėje. Skiltyje „Investavimas ateičiai -> Investavimo kryptys“ ties kiekviena investavimo kryptimi dokumente „Tvarumas“ pateikiama fondo valdytojo informacija.

„Compensa Life“ prisideda prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų ir nuo 2023 metų vidurio savo kasdienėje veikloje laikosi Tarptautinio aplinkosaugos vadybos sistemos 14001:2015 standarto reikalavimų. 

 
 
Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris visiems klausimams
Išsiųskite užklausą – susisieksime
Compensa Life aptarnavimo padaliniai