Ekspertas pataria: ką būtina žinoti planuojant įsigyti gyvybės draudimą?

2023-12-01

Gyvybės draudimas yra bene svarbiausia draudimo rūšis. Kaip nepasiklysti pasiūlymų jūroje ir ką būtina žinoti planuojant įsigyti gyvybės draudimą, pataria kompanijos „Compensa Life“ Produkto vystymo ir rizikos vertinimo skyriaus vadovas Rimgaudas Staigis.

Siūlo kelias draudimo rūšis

Gyvybės draudimą įsigyti dažniausiai pageidauja jau įvairių finansinių įsipareigojimų turintys žmonės ar tie, ant kurių pečių gula šeimos materialinio aprūpinimo našta. Tai yra suprantama, nes gyvybės draudimas netekties atveju apsidraudusiojo šeimai suteikia apsaugą nuo užgriuvusių finansinių problemų.

Kita gyvybės draudimo paskirtis – gyvybės draudimas suteikia ne tik apsaugą, bet ir galimybę dalį įmokoms skirtų pinigų kaupti ir tokiu būdu per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį sukaupti ženklią pinigų sumą.

Todėl gyvybės draudimą įsigyti planuojantys žmonės pirmiausia turėtų apsispręsti, ar jie nori tik apsaugos mirties atveju, ar jie nori turėti ir apsaugą, ir kaupti lėšas.  

Reikėtų pabrėžti, kad pati gyvybės draudimo apsauga lieka tokia pati, nepriklausomai nuo to, ar žmogus renkasi tik gyvybės draudimą, ar gyvybės draudimą su kaupimu.

Ne tik draustis, bet ir kaupti lėšas ateities planų įgyvendinimui pasirinkęs žmogus mokės didesnes įmokas. Ta didesnioji įmokų dalis ir bus kaupiama, o sukaupta suma - bus išmokėta sutarčiai pasibaigus. Beje, prireikus pinigų, dalį sukauptų lėšų mūsų klientai gali pasiimti ir nesibaigus gyvybės draudimo sutarties galiojimo laikui.   

Klientai, sudarydami sutartį „Compensa Life“, gali pasirinkti jiems priimtiną lėšų kaupimo būdą. Mes siūlome sudaryti kaupimo sutartis su garantuotomis palūkanomis arba rinktis investicinį gyvybės draudimą ir didesnį prognozuojamą pajamingumą žadančias investicines kryptis.

Gyvybės draudimą su garantuotomis palūkanomis pasirinkęs klientas iš karto žino, kiek pinigų sukaups per sutarties galiojimo laikotarpį. Kad jis gaus sutartyje nurodytas palūkanas, garantuoja mūsų įmonė.

Kaupimui skirtą dalį investuoja

Investicinį gyvybės draudimą pasirinkęs klientas gali tikėtis sukaupti didesnę sumą ir pats nurodyti, kur ir kokią savo įmokos dalį nori investuoti. Tačiau tokį kaupimo būdą pasirinkęs žmogus turi atsižvelgti į tai, kad investavimas reiškia rizikos prisiėmimą, tai yra investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi.

Klientas gali rinktis mažos, vidutinės ar didesnės rizikos investavimo kryptis, kur prognozuojamų palūkanų dydis yra susietas su rizikos laipsniu. Kuo didesnė rizika, tuo didesnės prognozuojamos palūkanos.

Gyvybės draudimą be kaupimo, kur visa įmoka tenka draudimo apsaugai, dažniausiai renkasi tie, kurie savo pinigus jau yra investavę į jų manymu pelningesnes sritis.

Anksčiau labai populiariu buvęs gyvybės draudimas su garantuotomis, tačiau mažomis palūkanomis pastaruoju metu praranda savo populiarumą.

Investicinio gyvybės draudimo pageidaujantys klientai vis labiau linksta tam tikra prasme rizikuoti, tačiau gauti didesnę grąžą ir kaupimui skirtą įmokos dalį investuoja į mūsų siūlomas mažos, vidutinės ar didesnės rizikos investavimo kryptis. 

Gyvybės draudimo apsaugą siūlančios Lietuvos draudimo bendrovės kažkuo neišsiskiria. Neretai konsultantai klientus bando patraukti viliodami žadamu didesniu investicinių fondų pelnu. Tačiau reikėtų suprasti, kad yra kalbama tik apie prognozuojamas pajamas, nes investicinių fondų darbo draudikas nekontroliuoja, o tik siūlo į juos investuoti dalį įmokų ir tikėtis prognozuojamo pelno.

Vertina ir kliento sveikatą

Gyvybės draudimo įmokų dydis priklauso nuo to, kuriam laikui yra sudaroma sutartis, nuo draudėjo amžiaus ir nuo jo sveikatos būklės. Dešimties tūkstančių eurų sumai gyvybės draudimo sutartį sudaręs jaunas žmogus už tai per metus gal tesumokės keliolika eurų. Penkiasdešimtmečio kliento įmoka jau gali būti tris-keturis kartus didesnė.

Gyvybės draudimo įmokos dydis priklauso ir nuo kliento sveikatos būklės. 

Kliento sveikatos būklė yra vertinama remiantis jo pateiktais duomenimis. Prieš sudarant sutartį yra  užpildoma standartinė sveikatos būklės anketa. Ją pildydamas klientas turi nurodyti kokiomis ligomis yra sirgęs, koks gydymas jam buvo taikytas, kokie negalavimai kamuoja. 

Jei rizikos vertintojams tokios kliento pateiktos informacijos pakanka, yra sudaroma gyvybės draudimo sutartis. Tačiau būna atvejų, kai klientas netiksliai nurodo informaciją, todėl draudikas gali paprašyti pateikti papildomų duomenų. Tai padaryti klientui nėra sunku, nes daugelį reikiamų medicininių išrašų jis gali rasti savo „esveikata“ paskyroje. 

Jei klientas serga sunkia liga, draudikas gali paprašyti kliento pateikti šeimos gydytojo ar gydymo įstaigos pažymą apie jo sveikatos būklę. Tokių atvejų pasitaiko retai. Gyvybės draudimu su padidinta rizika gali būti apdraustas ir sunkia liga sergantis asmuo. 

Reikėtų pabrėžti, kad kliento sveikatos būklė yra nustatoma sudarant gyvybės draudimo sutartį ir sveikatos pablogėjimas po šios sutarties sudarymo sutarties sąlygų neįtakoja ir įmokos klientui tokiu atveju nepadidėja.

Pataria neapsigauti renkantis

Sudarydamas gyvybės draudimo sutartį klientas privalo nurodyti naudos gavėją. Tai turi būti arba konkretus asmuo, arba jo turto paveldėtojai.

Jei esi draudėjas ir teisinis sudarytos gyvybės draudimo sutarties valdytojas, naudos gavėją gali pakeisti dar galiojant draudimo sutarčiai. Kai draudimo sutartį tavo vardu sudaro kitas asmuo, to padaryti negali.

Gyvybės draudimo nereikėtų painioti su mirties nuo nelaimingų atsitikimų draudimu, kuris dažnai vadinamas gyvybės draudimu nuo nelaimingų atsitikimų. Gyvybės draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, kaip pigesnę gyvybės draudimo alternatyvą dažnai siūlo gudrauti linkę konsultantai. Reikėtų žinoti, kad mirties nuo nelaimingų atsitikimų draudimas suteikia kur kas mažesnę apsaugą nei gyvybės draudimas.

Tarkime, jei gyvybės draudimą nuo nelaimingų atsitikimų turintis žmogus nuskęstų būdamas neblaiviu, jam išmoka nebūtų išmokama. Tuo tarpu gyvybės draudimo išmoka yra išmokama bet kokios mirties atveju, nesvarbu, ar žmogus buvo apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.  

Labai svarbu pasirinkti ir optimalią draudimo sumą. Kartais nedidele suma nuo traumų apsidraudę klientai pyksta, kad patyrę smulkių sužalojimų, jie gauna nedidelę išmoką. Tačiau reikėtų nepamiršti, kad išmokos dydį labiausiai lemia suma, kuria jis buvo apdraustas. Pasirašydamas sutartį klientas pats turėtų įvertinti, kokia išmokos suma dėl patirto sužalojimo jį tenkintų ir pasirinkti jam tinkamą draudimo sumą.   

Siūlo tai, ko reikia klientui

Gyvybės draudimą įsigyti planuojančiam žmogui be šio yra siūlomi ir papildomi draudimai. Kai kurie draudikai papildomus draudimus apjungia į tam tikrus paketus ir siūlo klientui pasirinkti vieną ar kelis iš jų.

„Compensa Life“ išsiskiria tuo, kad nesiūlo jokių papildomų draudimo paketų, o suteikia klientui galimybę pačiam nuspręsti, ko reikia būtent jam.  Konsultantas išsiaiškina kliento poreikius ir pateikia pasiūlymą.

Didžiausia tikimybė gyvenime yra nukentėti per nelaimingą atsitikimą, todėl apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų reikia labiausiai.

Nelaimingų atsitikimų draudimas apima tris draudimus: mirties dėl nelaimingų atsitikimų draudimą, traumų draudimą ir draudimą dėl per traumą patirto neįgalumo. Kiekvieną iš šių draudimų mūsų klientai gali pasirinkti atskirai.

Mirties dėl nelaimingų atsitikimų draudimas gali papildyti gyvybės draudimą. Jei abu šiuos draudimus turintis klientas žūtų per nelaimingą atsitikimą, jo artimiesiems būtų išmokėtos ir gyvybės draudimo, ir mirties dėl nelaimingų atsitikimų draudimo išmokos.

Numatyta konkreti išmoka

Bene pats populiariausias papildomas draudimas yra traumų draudimas. Pastebime, kad jį dažniau renkasi ir didesnėmis draudimo sumomis draudžiasi rizikingesnį darbą dirbantys ar rizikingesne veikla užsiimantys asmenys. Šis draudimas yra populiarus ir individualia veikla besiverčiančių žmonių tarpe. Įvertinę, kad dėl traumos jie kurį laiką negalėtų dirbti ir patirtų finansinių nuostolių, tokie asmenys renkasi ženkliai didesnes draudimo sutarčių sumas.

„Compensa Life“ traumų draudime yra numatyta konkreti procentinio dydžio išmoka už patirtą sužalojimą bei šio sužalojimo sunkumą. Pavyzdžiui, piršto lūžis įvertinamas 1-2 procentų išmoka nuo draudimo sutartyje nurodytos sumos, rankos lūžis - 5-10 procentų ir taip toliau. Kuo sunkesnis sužalojimas, tuo procentinis išmokos dydis yra didesnis.

Jei per nelaimingą atsitikimą žmogui, tarkime, lūžo ranka, koja ir rankos pirštas, tai draudimo išmoką jis gaus už visus tris sužalojimus ir ši išmoka gali siekti 20-30 procentų draudimo sutartyje nurodytos sumos.

Trečiąjį nelaimingų atsitikimų draudimą - draudimą dėl po nelaimingo atsitikimo atsiradusio neįgalumo – taip pat dažniausiai renkasi individualiai veikla besiverčiantis ar rizikingesnį darbą dirbantys žmonės.

Siūlo ir kritinių ligų draudimą

Negalima nepaminėti ir kritinių ligų draudimo, kurį laisvai gali pasirinkti gyvybės draudimą įsigyjantys asmenys. Atskirai be gyvybės draudimo kritinių ligų draudimo įsigyti negalima, tačiau be gyvybės draudimo klientai gali įsigyti specialiai sukurtą draudimą nuo vėžinių susirgimų.

„Compensa Life“ kritinių ligų draudimą įsigyti nusprendusiems klientams siūlo pasirinkti vieną iš trijų ligų sąrašų. Pirmajame sąraše suaugusiems išvardintos 11 labiausiai pasitaikančių kritinių ligų, antrajame, išplėstiniame sąraše – 41, o kritinių ligų sąraše vaikams – 22 ligos.  

Draudimo įmoka priklausomai nuo pasirinkto ligų sąrašo gali nežymiai skirtis. Be to, mes savo klientams suteikiame galimybę šiuos sąrašus pasikoreguoti jau sutarties galiojimo metu.  

Stebi kaip kaupiasi lėšos 

„Compensa Life“ pabrėžia, kad mūsų klientas yra draudimo sutarties valdytojas, jis nėra pririštas prie pirminio sutarties varianto ir bet kada gali šią sutartį keisti. 

Niekas netrukdo draudimo sutarties galiojimo metu susimažinti apsaugas arba kažko atsisakyti ar sumažinti kaupimui skirtus įnašus.

Investicinę gyvybės draudimo sutartį pasirašęs klientas gali padidinti apsaugas kaupimo dalies sąskaita arba, padidinęs įmokas – pasididinti apsaugas nekoreguojant kaupimo dalies dydžio. 

Investicinę gyvybės draudimo sutartį sudaręs klientas gali stebėti, kaip pelningai dirba kryptys, į kurias jis investavo. Matydamas, kad investavimo krypčių finansiniai rezultatai blogėja, jis gali nemokamai kelis kartus per metus pervesti lėšas į kitas investavimo kryptis.

Pamatęs, kad jo pasirinkti fondai dirba gerai, klientas gali pasididinti kaupimui skirtą įmoką, o pamatęs, kad padėtis prastėja – vėl ją susimažinti.

Kodėl jaunimas renkasi gyvybės draudimą?

Besidraudžiančiųjų gyvybės draudimu skaičius Lietuvoje nuosekliai auga. Daugėja ir ši draudimą besirenkančių jaunų žmonių.

Vis daugiau jaunų, dar trisdešimties metų nesulaukusių, žmonių renkasi ilgalaikes investicinio gyvybės draudimo sutartis.

Kai kurie jaunuoliai šias sutartis sudarinėja iki pensijinio amžiaus, kai kurie - net iki septyniasdešimties metų.

Kodėl jie tai daro? Atsakymas labai paprastas – taip daroma norint ne tik turėti būtinas apsaugas, bet ir mokant sąlyginai nedideles įmokas per ilgą laiką sukaupti ženklią sumą, kuri tikrai pravers senatvėje.

Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris visiems klausimams
Išsiųskite užklausą – susisieksime
Compensa Life aptarnavimo padaliniai