Informacija dėl „BNP Paribas Russia Equity“ investavimo krypties

2022-03-07

Dėl karinio konflikto tarp Rusijos ir Ukrainos nuo 2022 02 25 “Compensa Life” sustabdė šios krypties platinimą naujoms draudimo sutartims ir būsimiems investavimo planams dėl vertybinių motyvų bei siekiant apsaugoti klientus nuo rizikos, kurią objektyviai įvertinti tampa sudėtinga ar net neįmanoma.

Taip pat informuojame, kad remiantis 2022 03 01 „BNP Paribas Russia Equity“ investavimo krypties valdytojo pranešimu dėl Maskvos biržos (MOEX) veiklos apribojimų nėra galimybės nustatyti šios investavimo krypties investicinių vienetų kainos. Tai reiškia, kad jokios operacijos su fondo vienetais (pirkimas, pardavimas, keitimas ir pan.) yra praktiškai neįgyvendinamos iki fondo valdytojas atnaujins investicinių vienetų vertės skaičiavimą.

Dėl išdėstytų priežasčių „Compensa Life“ šiuo metu negali įgyvendinti klientų pavedimų siejamų su „BNP Paribas Russia Equity“ investavimo kryptimi ir galiojančiose draudimo sutartyse.

Tai reiškia, kad:

  • nuo 2022 02 25 nebus atliekami investavimo struktūros pakeitimai (y. su investavimo kryptimi „BNP Paribas Russia Equity“ siejamos sukauptos sumos negali būti perkeltos į kitas investavimo kryptis). Visi gauti pavedimai bus įgyvendinti, kai fondo valdytojas atnaujins investicinių vienetų vertės skaičiavimus;
  • klientai, kurie investavimo plane yra pasirinkę būsimas draudimo įmokas sieti su „BNP Paribas Russia Equity“ investavimo kryptimi, iki 2022 05 31 turi pasirinkti kitas kryptis, atitinkančias jų investavimo rizikos toleravimo lygį;
  • nuo 2022 02 25 mokamų draudimo įmokų dalis, tenkanti šiai krypčiai, bus laikinai neinvestuojama, o atskirai kaupiama.

 Pakeisti investavimo planą galima:

Iki nurodytos datos nepranešus apie investavimo plano pasikeitimus (pasirinktas kitas investavimo kryptis) pagal sutartį naujai mokamos draudimo įmokos  nuo 2022 05 31 (jei dėl pasikeitusių aplinkybių nebus pranešta kitaip),  nebebus siejamos su  „BNP Paribas Russia Equity“ investavimo kryptimi ir  automatiškai bus proporcingai padidinta kitų investavimo plane pasirinktų krypčių dalis. Pavyzdžiui:

Investavimo planas iki pakeitimo:

  1. Kryptis A                                             40%
  2. Kryptis B                                            40%
  3. BNP Paribas Russia Equity        20%

Investavimo planas po pakeitimo:

  1. Kryptis A                                     50%
  2. Kryptis B                                     50%

Jei Jums toks automatinis pakeitimas bus nepriimtinas ir norėsite pasirinkti kitas investavimo kryptis ar kitokias draudimo įmokos paskirstymo dalis tarp krypčių, Jūs galėsite pasikeisti investavimo planą ir vėliau – bet kuriuo draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu.

Fondo valdytojo pranešimas

Jeigu turite klausimų ar reikalinga papildoma informacija, prašome skambinti klientų aptarnavimo telefonu (8 5) 250 4000 arba atvykti į artimiausią mūsų biurą darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val.

 

Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris visiems klausimams
Išsiųskite užklausą – susisieksime
Compensa Life aptarnavimo padaliniai