Informacija dėl „BNP Paribas Europe Emerging Equity“ investavimo krypties

2022-03-07

Informuojame, kad remiantis 2022 03 01 „BNP Paribas Europe Emerging Equity“ investavimo krypties valdytojo pranešimu nėra galimybės nustatyti šios investavimo krypties investicinių vienetų kainos. Tai reiškia, kad jokios operacijos su fondo vienetais (pirkimas, pardavimas, keitimas ir pan.) yra praktiškai neįgyvendinamos iki fondo valdytojas atnaujins investicinių vienetų vertės skaičiavim

Dėl išdėstytų priežasčių „Compensa Life“ šiuo metu negali įgyvendinti klientų pavedimų siejamų su „BNP Paribas Europe Emerging Equity“ investavimo kryptimi galiojančiose draudimo sutartyse.

Tai reiškia, kad:

  • nuo 2022 02 28 nebus atliekami investavimo struktūros pakeitimai (y. su investavimo kryptimi „BNP Paribas Europe Emerging Equity“ siejamos sukauptos sumos negali būti perkeltos į kitas investavimo kryptis). Visi gauti pavedimai bus įgyvendinti, kai fondo valdytojas atnaujins investicinių vienetų vertės skaičiavimus;
  • klientai, kurie investavimo plane yra pasirinkę būsimas draudimo įmokas sieti su „BNP Paribas Europe Emerging Equity“ investavimo kryptimiiki 2022 05 31 turi pasirinkti kitas kryptis, atitinkančias jų investavimo rizikos toleravimo lygį;
  • nuo 2022 02 28 mokamų draudimo įmokų dalis, tenkanti šiai krypčiai, bus laikinai neinvestuojama, o atskirai kaupiama.

Pakeisti investavimo planą galima:

Iki nurodytos datos nepranešus apie investavimo plano pasikeitimus (pasirinktas kitas investavimo kryptis) pagal sutartį naujai mokamos draudimo įmokos  nuo 2022 05 31 (jei dėl pasikeitusių aplinkybių nebus pranešta kitaip),  nebebus siejamos su  „BNP Paribas Europe Emerging Equity“ investavimo kryptimi ir  automatiškai bus proporcingai padidinta kitų investavimo plane pasirinktų krypčių dalis. Pavyzdžiui:

 Investavimo planas iki pakeitimo:

  1. Kryptis A                                                       40%
  2. Kryptis B                                                       40%
  3. BNP Paribas Europe Emerging Equity     20%

Investavimo planas po pakeitimo:

  1. Kryptis A                                                       50%
  2. Kryptis B                                                       50%

Jei Jums toks automatinis pakeitimas bus nepriimtinas ir norėsite pasirinkti kitas investavimo kryptis ar kitokias draudimo įmokos paskirstymo dalis tarp krypčių, Jūs galėsite pasikeisti investavimo planą ir vėliau – bet kuriuo draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu.

Fondo valdytojo pranešimas

Jeigu turite klausimų ar reikalinga papildoma informacija, prašome skambinti klientų aptarnavimo telefonu (8 5) 250 4000 arba atvykti į artimiausią mūsų biurą darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val.

 

Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris visiems klausimams
Išsiųskite užklausą – susisieksime
Compensa Life aptarnavimo padaliniai