Laidotuvių draudimas Laidotuvių draudimas

Laidotuvių draudimas

Kam skirtas?

Norintiems sukaupti lėšų laidotuvių išlaidomis, nepaliekant rūpesčių savo artimiesiems Norintiems sukaupti lėšų laidotuvių išlaidomis, nepaliekant rūpesčių savo artimiesiems
Galioja gyvybės draudimo apsauga ir kaupiamas kapitalas laidotuvių išlaidoms padengti. Galioja gyvybės draudimo apsauga ir kaupiamas kapitalas laidotuvių išlaidoms padengti.
Pilnamečiams asmenims nuo 18 iki 60 metų. Asmenys nuo 61 iki 70 m. gali draustis šiuo draudimu sumokėjus vienkartinę įmoką. Pilnamečiams asmenims nuo 18 iki 60 metų. Asmenys nuo 61 iki 70 m. gali draustis šiuo draudimu sumokėjus vienkartinę įmoką.

Kokie privalumai?


Draudimo sumų pasirinkimas
Draudimo sumų pasirinkimas
Galima pasirinkti vieną iš dviejų draudimo sumų: 3000 Eur arba 4000 Eur.
Paprastas sutarties sudarymas
Paprastas sutarties sudarymas
Draudimo rizikos vertinimas neatliekamas, tad nereikia nereikia pateikti duomenų apie sveikatos būklę.
Mokėjimų periodiškumo pasirinkimas
Mokėjimų periodiškumo pasirinkimas
Draudimo įmokos gali būti mokamos kartą per mėnesį, ketvirtį, pusmetį, metus arba vieną kartą. Pasirinkus periodines draudimo įmokas, jos mokamos 10 metų.
Greitas pinigų išmokėjimas
Greitas pinigų išmokėjimas
Draudimo išmoka išmokame per 2 darbo dienas, nuo draudžiamąjį įvykį patvirtinančių dokumentų gavimo dienos, sutartyje nurodytiems naudos gavėjams.

Kokie privalumai?

Naudos gavėjams išmokama viena iš nurodytų išmokų:

Apdraustojo mirtis dėl draudžiamojo įvykio – fiksuota draudimo suma arba sukaupta suma, jei pastaroji yra didesnė už draudimo sumą Apdraustojo mirtis dėl draudžiamojo įvykio – fiksuota draudimo suma arba sukaupta suma, jei pastaroji yra didesnė už draudimo sumą
Sukaupta suma draudimo laikotarpio pabaigoje, jei apdraustasis išgyvena iki 103 metų Sukaupta suma draudimo laikotarpio pabaigoje, jei apdraustasis išgyvena iki 103 metų
Sukaupta draudimo suma, jei apdraustasis miršta dėl nedraudžiamųjų įvykių (pvz. karo atveju, cheminių ar biologinių medžiagų panaudojimo netaikiais tikslais atveju) Sukaupta draudimo suma, jei apdraustasis miršta dėl nedraudžiamųjų įvykių (pvz. karo atveju, cheminių ar biologinių medžiagų panaudojimo netaikiais tikslais atveju)
Draudimo įmokų suma, jei dėl ligos apdraustasis miršta per pirmus du metus. Draudimo įmokų suma, jei dėl ligos apdraustasis miršta per pirmus du metus.
Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris visiems klausimams
Išsiųskite užklausą – susisieksime
Compensa Life aptarnavimo padaliniai